A kisebbségekről

A European Free Alliance (Európai Szabad Szövetség) európai parlamenti frakciója által szervezett, a görögországi macedónok és törökök helyzetéről szóló konferencián Szilágyi Zsolt kabinetfőnök tolmácsolta Tőkés László európai parlamenti képviselő üzenetét.

Szilágyi bevezetőjében elmondta: a romániai magyarok ismerik az elnyomott kisebbségek helyzetét, ugyanis évtizedekig, a diktatúra idején Romániában nem ismerték el a kisebbségi jogokat. A Balkánon a nemzeti közösségek puszta létének elismerése is probléma, amint azt a görög helyzet is mutatja. Utalt arra, hogy Tőkés László az elmúlt negyed évben háromszor vetette fel felszólalásaiban a veszélyeztetett kultúrák helyzetét és azt, hogy uniós szinten kell rendezni a kérdést, ugyanis ezen közösségek ügye immár nem tekinthető tagállami belső ügynek, hanem épp ellenkezőleg: európai ügy. Az előadásokat követő vitán egy ciprusi görög EP képviselő kérdésére válaszolva kifejtette: bár nem vagyunk elégedettek a román kormány kisebbségpolitikájával, de fontos elmondani, hogy Románia előbbre áll a kisebbségvédelem területén, mint Görögország, ugyanis 18 államilag elismert nemzeti kisebbségi közösségről beszélhetünk. A kérdést pedig nem szabad tabuként kezelni, példaként Băsescu elnök tavaly nyári javaslatát hozta fel: a magyaroknak oktassák idegen nyelvként a román az iskolában.

Szilágyi hangsúlyozta: a Balkánon csakis az autonómiák meghonosításával lehet hosszú távú stabilitást teremteni, ennek elengedhetetlen feltétele, hogy egy állam elismerje a tényt, hogy egy nemzeti közösség létezik. Felszólalásában elmondta: Tőkés László EP képviselő felkéri a görög kormányt: ismerje el az országban élő kisebbségek létét, hagyjon fel minden asszimilációs politikával, kezdjen párbeszédet ezen közösségek vezetőivel és biztosítsa saját nyelvhez és kultúrához való jogát, tegye lehetővé ezen közösségek számára a vallási élet területén is az identitás megőrzését.