A Királyhágómelléki Református Nőszövetség XII. Konferenciája

Szatmár megye — Kilenc királyhágómelléki egyházmegye nőszövetségi tagjait, meghívottakat és érdeklődőket várnak a július második felében Székelyhídra a szervezők.

Az Érmelléki Református Egyházmegyében, Székelyhídon rendezik meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek éves konferenciáját. A 2011. július 23–án sorra kerülő rendezvényre kilenc egyházmegye – a nagybányai, a szatmári, a nagykárolyi, a bihari, az aradi, a temesvári, a szilágyomlyói, a zilahi, és a vendéglátó érmelléki – nőszövetségi és gyülekezeti tagjait, meghívottakat és érdeklődőket várnak a szervezők. A sorban a tizenkettedik konferencia mottójául az „Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok! … Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme!” (Zsolt 118,26.29) választották a szervezők.