A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Esperesi Kollégiumának nyilatkozata

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Esperesi Kollégiumának nyilatkozata
Az elmúlt időszakban Tőkés László EP-képviselő ismét lejárató hadjáratot indított Csűry István református püspök ellen, azt próbálva rásütni, hogy „szekus besúgó” volt. Mindezt bizonyítékok hiányában teszi, bízva abban, hogy a sokszor megismételt hazugság elég arra, hogy besározza Csűry Istvánt.

Azonban mi és több százezer református maradéktalanul megbízunk Csűry István püspökben, aki több ízben kijelentette, hogy nem volt a titkosszolgálat embere. Csűry István püspökként nem vesztette el egyháza bizalmát és tiszteletét, emberként pedig sem a józanságát, sem az
emberségét, sem pedig az eszét.

Tőkés László EP-képviselő jelenleg az egyetlen közéleti szereplő, aki volt püspökként támadja egyházunkat, egyben számtalanszor magáénak tulajdonított és jobb sorsra érdemes egyházát. Kétes szándékainak elérésében attól sem ódzkodik, hogy a karaktergyilkosságot – mint a politikai hadakozás legaljasabb nehézfegyverét – vesse be. Ismételten és határozottan felszólítjuk, ha már képviselni nem tud bennünket, legalább ne támadjon!

Nagyvárad, 2016. július 13.

Nagybányai Egyházmegye, Gellén Sándor Károly esperes sk.
Szatmári Egyházmegye, Kovács Sándor esperes sk.
Nagykárolyi Egyházmegye, Nagy Sándor esperes sk.
Érmelléki Egyházmegye, Rákosi Jenő esperes sk.
Bihari Egyházmegye, Mikló Ferenc esperes sk.
Aradi Egyházmegye, Módi József esperes sk.
Temesvári Egyházmegye, Fazakas Csaba esperes, EK elnök sk.
Szilágysomlyói Egyházmegye, Szőnyi Levente esperes sk.
Zilahi Egyházmegye, Bogdán Zsolt esperes sk.

*A Nyilatkozathoz csatolva eljuttatták szerkesztőségünkbe a CNSAS által 514/29.01.2009 szám alatt kiállított Igazolást, melynek tanúsága szerint Csűry István lelkipásztorral kapcsolatosan semmiféle dossziét nem azonosítottak, illetve a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Átvilágító Bizottságának határozatát (Nagyvárad, 2010. május 10.), mely szerint Csűry István lelkipásztor semmilyen formában nem működött együtt a kommunista titkosszolgálattal, annak ügynöke/informátora nem volt.