A keresztények örvendezőek

A keresztények örvendezőek
Nagyvárad- A XXIII. Festum Varadinum keretében csütörtök este a váradi unitárius templomban tartottak ökumenikus istentiszteletet. Dr. Czire Szabolcs teológiai tanár végzett szószéki szolgálatot.

Csütörtök este a XXIII. Festum Varadinum ünnepségsorozat keretében a szokásokhoz híven az unitárius templomban tartottak ökumenikus istentiszteletet. Az egybegyűlteket Molnár Imola lelkésznő köszöntötte. Úgy fogalmazott: reméli, ez egy olyan alkalom, melyen a közösségi hangulat uralkodik, s Istennek olyan gyermekei vannak jelen, akiknek- bár talán nem mind ismerik személyesen egymást- közük van egymáshoz, kultúra ápoló és hagyománytisztelő személyek.

Szószéki szolgálatot dr. Czire Szabolcs, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szentírás-magyarázat szakos tanára, a Magyar Unitárius Egyház valláserkölcsi és nevelési előadó tanácsa végzett. Beszédének alapgondolatául Ézsaiás próféta könyve 61. részének 1. versét, illetve János evangéliuma 2. fejezetének 6-tól 10-ig terjedő verseit választotta. A víz és a bor metaforáját használva arra hívta fel a figyelmet: a keresztény és vallásos emberek örvendezőek, hiszen Isten azért küldte az ő küldöttjét, hogy örömhírt hirdessen, és az evangélium tartalma is örömben fogantatott. Napjainkban azonban sajnos inkább a keserűség dominál, ami megtöri az örömöt, pedig rajtunk is múlik, hogy „pohár vagyunk-e, amibe belevegyül a szomorúság, vagy tó, amiben feloldódik”. Isten megadja ahhoz a lelket, a szívet és a tudatot, hogy tó lehessünk, „a napfényt és a vizet búzakalásszá és szőlőszemmé alakítja át”, így ha megnyílunk előtte, akkor minden a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy a tőle származó örömöt tovább adjunk. Ehhez azonban az is szükséges, hogy azzal a kevéssel is, amit birtokolunk, gyarapítsuk a népünket, közösségünket, egyházunkat, mert minden kicsiből egyszer nagy lesz- hangsúlyozta a teológus.

Kiállítás

Az ünnepség kezdetén fellépett a fele-fele arányban debreceni és váradi tagokból álló Voce Vita énekegyüttes (Deményfalvi Ágnes- szoprán, Hovancsek Tünde- alt, Kiss Huba Ernő- tenor és Benczédi Hunor- basszus), előadásukban egyházi és világi művek, vagyis zsoltárfeldolgozások, reneszánsz madrigálok, egy francia trubadúr éneknek a Farkas Ferenc-féle átdolgozása, egy megzenésített Weöres Sándor-költemény, valamint amerikai slágerek csendültek fel. Az igehirdetés után a testvéregyházak képviselői is üdvözölték a megjelenteket: Mons. Fodor József, a római katolikus egyházmegye általános helynöke, Vinczéné Pálfi Judit, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadó tanácsosa és Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkipásztor.

A rendezvény vernisszázzsal és szeretetvendégséggel zárult az unitárius egyházközség Simó Benjámin Galériájában: Halmágyi Csaba Nagyváradon élő csíkszeredai képzőművész Életképek című ceruzarajz-kiállítását Bányai Szabados Katalin, a Tibor Ernő Galéria művészeti vezetője nyitotta meg.

Ciucur Losonczi Antonius