A keresztény ember kockázatot is kell vállaljon

A keresztény ember kockázatot is kell vállaljon
A húsvéti vigília az egyház liturgiájának csúcspontja, ennél szebb nincs is. Nyitott szívvel és vágyakozó lélekkel, hittel és reménnyel gondoljunk arra, hogy a feltámadott Krisztus elhozza a békét és a megújulás kegyelmét- mondta Böcskei László megyés püspök.

Húsvét vigíliája szokás szerint nagyszombat este 10 órakor tűzszenteléssel kezdődötta nagyváradi Székesegyház előtti téren, amit a virrasztás követett az igeliturgia keretében. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része volt a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Böcskei László megyés püspök celebrálta.

Homíliájában az egyházmegye főpásztora arra hívta fel a figyelmet: pár hete, a 88. Oscar-gálán a Saul fia című magyar film nyerte el a legjobb idegen nyelvű alkotásnak járó díjat. Cselekménye 1944. október 7-8-án játszódik, másfél napon keresztül Auschwitz-Birkenauban, és a főhőse egy magyar zsidó, aki részt vesz a nácik áldozatainak tömeges elégetésében, hamvaik szétszórásában. Az egyik halott gyermekben azonban fiát véli felfedezni, és ezért megkísérli a lehetetlent, vagyis megmenteni a testét a hamvasztástól, hogy aztán a zsidó hagyományoknak megfelelően eltemethesse, kaddish-t mondjon érte.

Úgy fogalmazott a megyés püspök: húsvét éjszakája ugyan nem kapott Oscar-díjat, mégis az egész világ beszél róla. Üzenete mélyreható, sokakat megszólít, és útra késztet, hogy a szent ünnep egy részét Isten házában töltsék. Ahogy az említett film főszereplőjének is sajátos a magatartása, eltért a megszokottól, mert nem a környezet által elvárt válaszadásra törekszik, úgy a keresztény embernek is vállalnia kell a legnagyobb kockázatot is annak érdekében, hogy az Isten felé vezető ösvényen induljon el, és haladjon tovább. „A másság tehát az, ami a keresztény ember egyik jellemzője kell legyen, mely szembeállítja őt a világ kilátástalanságával, és a megújulás erejét hordozza épp azáltal, hogy ennek az ellentétnek a feszültségébe helyez bennünket”- nyomatékosította.

Szimbólumok

Böcskei László ugyanakkor azt is aláhúzta, hogy húsvét rendkívüli éjszakája a mozdulatlanságból a mozgáshoz, a céltalanságból a biztos célhoz vezető utat mutatja meg, a liturgia pedig különböző jelképek segítségével fejezi ki ezen ellentétpárok feszültségét. Az egyik ilyen a sötétség-világosság, vagyis a húsvéti élmény arra kell emlékeztessen bennünket, sok még a sötétség bennünk és körülöttünk, de csak ennek felvállalásával tudunk igazán fényhez jutni. Másodsorban több szentírási részlet hangzik el Isten azon csodálatos tetteiről, melyet az idők folyamán a mi javunkra véghezvitt. Ő ugyanis sohasem hagyott el bennünket, még ha vétkeztünk ellene, akkor sem, fő kezdeményezőként mindig jön felénk, válaszra várva, és ennek felismerése kiemeli és megnemesíti emberi méltóságunkat. Harmadrészt pedig a mise egyik központi eleme a víz, mely a felfrissülés, a megtisztulás jelképe és a lelki újjászületés reményét is magában hordozza magában.

„Tegyük a húsvétot megszakíthatatlan folyamattá, amikor Saulhoz hasonlóan kockáztatunk. Keressük a fényt, Krisztust, bizodalmunkat a minket szerető Istenbe helyezzük, és lelki tisztaságra törekedjünk, melyek átalakítják az életünket, és kihatással vannak, illetve megváltoztatják a környezetünket is.”- tanácsolta a főpásztor.

A szentmise után a zuhogó eső miatt egy rövidebb feltámadási körmenetet tartottak,és megtörtént a húsvéti ételeket megáldása.

Ciucur Losonczi Antonius