A keresztény egységért imádkoztak a Bazilikában

A keresztény egységért imádkoztak a Bazilikában
Nagyvárad- „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor 1,13) mottóval az idén január 18-26. között zajlik Nagyváradon A keresztény egység imahete, melynek keretében vasárnap délután a római katolikus Székesegyházban gyűltek össze a különböző felekezetek képviselői.

Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: azzal a közös szándékkal gyűltek össze, hogy az Úr akarata szerint imádkozzanak, és az egység ajándékát kérjék azok számára, akik Istentől remélnek kitartást, erőt és útmutatást az életükben. Az olvasmányból a „Kijelentem ma az Úrnak, az én Istenemnek, hogy megérkeztem arra a földre, amelyet az Úr esküvel ígért atyáinknak!” mondatot idézve kiemelte: az egység jegyében ahhoz hasonló lelkülettel kell imádkozniuk, mely a választott nép fiainak érzéseit is meghatározta akkor, amikor miután megtalálták a helyüket és betakarították az első termést, magasztalták Istenüket mindazért, amit értük tett. Hozzátette: az egység meg kell erősítsen minket abban, hogy felfedezzük egymásban Isten képének vonásait, és meglássuk ebben az ő szeretetének és gazdagságának visszatükröződését, hogy ennek köszönhetően legyőzhessük azokat az akadályokat, melyek megnehezítik, hogy a tekintetünk egymás felé irányuljon.

Exc. Virgil Bercea görög katolikus püspök beszédében azt nyomatékosította: amikor Krisztus kijelentette „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”, akkor nem azt mondta, hogy ahol két magyar vagy három ortodox összegyűl, tehát nem tett különbséget a nemzetek és a felekezetek közt. Először csak tizenketten, később azonban egyre többen követték őt, és a közös továbblépésnek sikerült megváltoztatni a világot.

A szentség megélése

Csűry István református püspök megjegyezte: az elmúlt évben körülbelül 30 olyan gyülekezetnél járt, ahol együtt ünnepeltek a különböző felekezetek, és ennek örült a szíve és a szeme. Érezte azonban, hogy hiányzik valami a keresztény egységből, és ezen változtatni kell. Istennek a Sínai-hegy lábánál elhangzott három szavára („szent néppé teszlek”) emlékeztette ezért a jelenlevőket, azon meggyőződésének adva hangot: el kell mondani egyre hangosabban mindenkinek, hogy a földről hiányzik a szentség, holott ennek megélésére lenne szükség ahhoz, hogy tisztább legyen az életünk és egyre közelebb kerüljünk egymáshoz. Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkész arról beszélt: noha fontosak a felekezetekre jellemző különféle hagyományok és szokások, soha sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Krisztus azt a példát adta nekünk, hogy nem a törvényeket vagy hagyományokat kell emelni a szeretet parancsa fölé, hanem utóbbit mindennek fölé. Nem a szokás kell legyen tehát a végső cél, hanem az üdvösség, ezért minden törvénynek a krisztusi irányba kell besorolódnia.

Molnár Imola segédlelkész az alig 170 lelket számláló Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség üdvözletét közvetítette a testvéri ragaszkodás jegyében, majd felszólalt még a pünkösdista Tábor gyülekezet nevében Gheorghe Popa lelkész, a Bethesda közösség részéről Corde Florin lelkész és a messiási zsidó hitközség képviseletében Nagy Dávid rabbi.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,