A képviselőház közigazgatási bizottsága elutasította a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvényjavaslatot

A képviselőház közigazgatási bizottsága elutasította a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvényjavaslatot
A képviselőház közigazgatási bizottsága 21 szavazattal kettő ellenében elutasította kedden a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvényjavaslatot.

A jogszabálytervezet szerint ‘Történelmi azonosságának kifejezéseként, polgárai esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, a magyar nemzeti önazonosság védelmében, Székelyföld lakossága önkormányzati közösséggé alakul’.

A régió lakosságának autonómiája azt jelenti, hogy a történelmi szülőföldjén levő többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és az illető népesség érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, és amely az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír – fogalmaz a tervezet.

A dokumentum szerint ‘Székelyföld Románián belül jogi személyiséggel rendelkező autonóm régióvá’ válik, amelynek illetékességét ‘a régió statútuma, törvény és a nemzetközi jog határozza meg’. ‘A régió döntéshozó és ügyviteli joggal rendelkezik a sajátos illetékességi területeken. E jognak szavatolnia kell a régió számára saját politika kidolgozását és alkalmazását’ – írja még a tervezetben.

‘Az autonóm régió területe a jelenlegi Kovászna és Hargita megyék területét, valamint a Maros megyéhez tartozó történelmi Marosszék területét foglalja magába.’. ‘Székelyföld székekre – hagyományos székely közigazgatási területekre oszlik, amelyet egy elnök vezet, akit általános, egyenlő, közvetlen, titkos és szabad választásokon négy éves mandátumra választanak meg’ – szögezi le a dokumentum.

www.agerpres.ro