A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács összehívását kezdeményezte Tőkés László

Tisztelt Elnök urak, tisztelt szakértő barátaink! Elérkezett az idő, hogy Kárpát-medencei autonómia-küzdelmeinknek az európai polgári kezdeményezés révén új lendületet adjunk.

 

A Lisszaboni Szerződésben előírt, legkevesebb egymillió és legalább hét uniós tagországból származó állampolgár támogatását igénylő kezdeményezés az őshonos nemzeti közösségek és az általuk jelentős számban lakott régiók sajátos jogállásának az Európai Unió szintjén történő rendezését igényelné az Európai Bizottságtól.

 

Bár az Európai Unió iránt kisebbségpolitikai, illetve magyar érdekvédelmi szempontból vérmes reményeket nemigen táplálhatunk, a polgári kezdeményezés ezen a téren is előrelépést hozhat. Ennek azonban a szigorú szakmai szempontokon túlmenően előfeltétele a Kárpát-medencei magyar nemzeti összefogás, amelynek kialakítását ezúton is szorgalmazzuk. Erre irányuló törekvéseinknek már többször hangot adtunk – legutóbb a

Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács Schmitt Pál magyar államelnökkel való emlékezetes találkozóján.

 

Örvendetes, hogy az őshonos nemzeti közösségek önrendelkezési joga európai szintű rendezésének kérdése valamilyen formában valamennyi Kárpát-medencei magyar érdekvédelmi szervezet programjában szerepel. Egymással összefogva és szorosan együttműködve erről a közös alapról kell kiindulnunk. A különutas kezdeményezések ellenben kölcsönösen gyengíthetik vagy éppenséggel kiolthatják egymást. Éppen ezért a magyar összefogás ebben a kérdésben parancsoló szükség, valóságos imperatívusz.

 

Legyen szó akár az SZNT-ről, akár az RMDSZ-ről, senki sem engedheti meg magának, hogy mégoly kiválónak ígérkező önös elképzeléseivel és terveivel is közös nemzeti céljaink eredményességét veszélyeztesse vagy sikerét kockáztassa. A polgári kezdeményezéshez szükséges egymillió aláírás, illetve nemzetközi összefogás követelményét szem előtt tartva pedig, saját széthúzásunkkal lehetséges külföldi szövetségeseinket végképp nem volna szabad magunktól elriasztanunk.

 

Mindezeket figyelembe véve, legutóbbi budapesti egyességünknek megfelelően, ezúton kezdeményezzük a KMAT azonnali összehívását, amely a legalkalmasabb fóruma az egyeztetésnek, valamint a közös Kárpát-medencei álláspont és cselekvési terv kidolgozásának.

Tőkés László