A karácsony egy új lehetőség

A karácsony egy új lehetőség
Nagyvárad- Szokás szerint december 24-én délután Böcskei László megyés püspök a Szent Márton Öregotthon kápolnájában mutatott be ünnepi karácsonyi szentmisét a lakóknak és az alkalmazottaknak.

Ezúttal kispapokat vitt magával a Szent Márton Öregotthonba Exc. Böcskei László megyés püspök, hogy a jelenlevők, és ők is érezzék: szükség van rájuk.
Szent Lukács könyvéből szólt az evangéliumi részlet, elmélkedésében pedig az egyházmegye főpásztor Ferenc pápát idézte, illetve az ő szavaira alapozta gondolatait, melyeket a szentatya az Irgalmasság Rendkívüli Szentéve kapcsán fogalmazott meg.
Arra hívta fel a figyelmet: a történelem folyamán Isten többször is megismertette magát az emberekkel, úgy, hogy mindig ő kezdeményezett a javunkra, utakat keresett és teremtett a boldogságunk érdekében. Az egész Üdvtörténet folyamán egész figyelmét felénk fordítja, az embert állítja a középpontba, és elpártolásunk dacára sem fordul el tőlünk, hanem szeretete csak fokozódik, és ezért hálával tartózunk neki. Amikor pedig elérkezett az idők teljessége, minden elő volt készítve, elküldte egyszülött fiát, hogy egy személyes találkozással még jobban nyomatékosítsa szeretetét. Találkozni akart velünk, a szó szoros értelmében, hogy jobban megérthessük, megszólíthassuk őt, hiszen egy személyes találkozás meghittebb, meggyőzőbb.

Jóságos arca

Jézus tehát az atyánk irgalmasságának arca, megelevenedett képe, akire ha ránézünk, arra kell késztessen minket, hogy őhozzá igazodjunk. Isten az egyszerűségben, a kiszolgáltatottságban, a tehetetlenségben jött el közénk, de ugyanakkor a szeretetben is. Higgyünk tehát abban a csodában, hogy karácsonykor a betlehemi kisdednek köszönhetően Istennel találkozunk. Az ő jóságos arca nyilvánul meg, és ahogy a csillag a pásztoroknak, utat mutat nekünk a megújulásra. Egy új lehetőséget kínál számunkra, tár elénk, és erről beszélnünk kell másoknak is, hangsúlyozta a főpásztor, aki szokás szerint a mise után meglátogatta az ágyba fekvőket is, illetve mindenkihez volt egy-két kedves szava.

Ciucur Losonczi Antonius