A Kügypusztai Református Egyházközség mindennapjai

A Kügypusztai Református Egyházközség mindennapjai
Bihar megye – Az egykor színmagyar településre az utóbbi öt évben 23 román család költözött, tudtuk meg Maksai Árpád református lelkipásztortól. Az öregek meghalnak, a városban élő fiatalok pedig eladják a szülői házakat.

Kügypuszta falu 2003-ig Bihar községhez tartozott. Ebben az évben községi státust kapott Paptamási, így Pelbárthida, Nyüved falvakkal együtt Kügypuszta is ide tartozik. Az itt élő emberek nagy része nyugdíjas, néhányan gazdálkodnak, 8–10 személy pedig nagyváradi cipőgyárakba ingázva keresi meg a családja számára a mindennapi betevőt. A falu református temploma 1983–1986 között épült. Kuriózum, hogy a nagyvárad-réti istenháza mellett ez az egyetlen református templom a megyében, amely az 1989 előtti rendszerben épült.  Habár gondokkal, pénzhiánnyal küszködnek, a helybéliek mégsem adják fel. Ami erejükből kitelik, mindent megtesznek templomukért, megmaradt közösségükért. Így 2005-ben a templom tetőzetét kellett felújítaniuk, mert sajnos az új templomot régi cseréppel fedték le, és ez az eltelt idő alatt lassan széjjelmállt, és a templom több helyen is beázott. Tavaly a haranglábnál felmerülő problémákat oldották meg, zsalugáterek beszerelésével. A parókia tetőzetének a felújítása után a lelkészi lakás került sorra.

Egymillió lejes

A temető közepén elkezdték egy kis temetőkápolna építését. A 10×7 méter alapterületű ravatalozó előtt egy négyméteres fedett részt is szándékoznak kialakítani. A ravatalozó kivitelezésére a presbitérium minden egyháztagra egymillió lejes hozzájárulást szabott ki, de ahhoz, hogy tető alá kerüljön, mintegy 400 millióra lenne szükség. Délelőttönként 20–25-en, délután ennél jóval kevesebben járnak az istentiszteletre, tudtuk meg Maksai lelkipásztortól. A kis gyereklétszám miatt háromévenként tartanak konfirmálást, olyankor 2-3 gyerek szokott vallást tenni a hitéről. A temetővel együtt az egyház öt hektár földterülettel rendelkezik. Ezeket hektáronkénti 3 millió régi lejért adják bérbe egy évre, ez a fenntartói járulék mellett az egyházközség egyetlen bevételi forrása. A hetven év feletti hívek 400, a hetven év alattiak 450 ezer régi lej egyházfenntartói járulékot fizetnek. Ezekből legelőször az egyházkerület és egyházmegye felé fizetik be a kis egyházközség járandóságait.

Hasas János