A közoktatási törvénytervezetről tanácskoztak a kisebbségek képviselői

Románia – A közoktatási törvénytervezet megvitatása céljából, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala szervezésében, kedden délelőtt a Viktória Palotában összeült a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa.

A kisebbségek képviselői, az Oktatási és Kutatási Minisztérium tisztségviselői jelenlétében, megfogalmazták a kidolgozás alatt álló jogszabálytervezettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
Markó Béla szövetségi elnök, beszédében kifejtette: a jelenlegi tervezet valós esélyt jelenthet a kisebbségi oktatás kapcsán felmerülő problémák rendezésére. Reményét fejezte ki, hogy ezúttal sikerül elérni a történelem és földrajz anyanyelven történő oktatását, ugyanakkor leszögezte azt is: fontos lenne, ha a román nyelvet alternatív tankönyvekből, speciális tanterv szerint oktatnák az elemitől a középiskoláig.

A szövetségi elnök a decentralizációs folyamat felgyorsítását szorgalmazta: véleménye szerint az oktatással kapcsolatos kérdésekben a helyi önkormányzatok, a pedagógusok, valamint a szülők, valamint a kisebbségi közösség képviselői sokkal hatékonyabb döntéseket hozhatnának. Ez a közös döntéshozatal képezhetné az alapját a kisebbségi törvénytervezetben megfogalmazott kulturális autonómiának is – mutatott rá.

Asztalos Ferenc RMDSZ-képviselő javasolta a kisebbségi törvény oktatásra vonatkozó fejezetének elemzését, bizonyos részek beépítését a törvénytervezetbe, tekintettel arra, hogy a Képviselőház szakbizottságai ezeket már megvitatták és elfogadták.

A jelenlévők megegyeztek abban, hogy a Kisebbségi Tanácsnak a törvénytervezettel kapcsolatos észrevételeit az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalához juttatják, amely továbbítja majd azokat az oktatási tárcának.

A Markó Attila államtitkár által kezdeményezett tanácskozáson az RMDSZ részéről jelen volt még Szász Attila államtanácsos, valamint Pásztor Gabriella államtitkár is.

A találkozó alkalmat adott arra is, hogy bemutatkozzon az újonnan létrehozott Kisebbségkutató Intézet elnöke, ismertesse terveit a nemzeti kisebbségek képviselőivel. Horváth István arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy átfogó leltárt kíván készíteni a Romániában élő kisebbségek kulturális örökségéről, célja ezek külföldi népszerűsítése. Horváth István ugyanakkor azt szeretné, ha az intézet keretén belül olyan elemzések és tanulmányok készülnének, amelyek hatékony és valós kisebbségpolitikák ki! dolgozásának alapját képezhetik.