A közbeszerzések átláthatósága

A közbeszerzések átláthatósága
Nagyvárad – Nagyvárad Helyi Tanácsa a legutóbbi rendkivüli ülésén megszavazta a közbeszerzések átláthatóságának biztosítását, illetve a Közbeszerzések Városi Monitorizálásának Bizottságát.

Mihai Groza polgármesternek a tervezett intézményi reformról szóló vetítéses ismertetőjét követően a PNL tanácsosai voltak a legaktívabbak a közbeszerzések átláthatóságának biztosításáról szóló szakjelentés megvitatásakor. A licitációk meghírdetésére egy külön web oldalt létesjtenek, a www.e-licitatiioradea.ro-t, amely minden szükséges információt megad majd az érdeklődők számára. De addig is a Polgármesteri Hivatal web oldalán közlik mindezeket.

Bizottságok

A közbeszerzések átláthatósága érdekében létrehozzák a Közbeszerzések Városi Monitorizálásának Bizottságát, amelynek tagjai között a tanácsosok javaslatára a Helyi tanácsban részt vevő minden pártnak lesz majd egy képviselője. Rajtuk kívül a Polgármesteri Hivatal igazgatóságainak, illetve az önálló ügyvitelű vállalatok a képviselői is részt vesznek majd. Képviselteti magát az üzleti élet is. A helyhatósági testület által delegált tagok: Florian Pantea, Petru Lezeu, Ioan Judea, Ioan Barsan és Huszár István. Az utóbbi tanácsos javaslatára bevonják majd az újonnan létesített Gazdasági Egyeztető Bizottságot is. A közbeszerzések monitorizálásának bizottsága legalább kéthavonta ülésezik, és minden olyan esetben amikor szükség van erre. Kidolgozták e bizottság főbb feladatkörét is.

Péter I. Zoltán