A Kölcsey Ferenc Főgimnázium szülői bizottságának állásfoglalása

A Kölcsey Ferenc Főgimnázium szülői bizottságának állásfoglalása

Szatmár megye – Az iskola szülői
bizottsága szerint a döntések
elszenvedőinek a véleménye és
megfogalmazott igénye figyelmen kívül
maradt a megállapodás során,
többek között ez áll a lapunkhoz
eljuttatott állásfoglalásban.


A 2009. április 15-én
Szatmárnémetiben Markó Béla
RMDSZ-elnök, Tőkés
László püspök úr
és a helyi önkormányzati
vezetők részvételével
megtartott  találkozó kapcsán
a Kölcsey Ferenc Főgimnázium
szülői bizottsága a 
közvéleményt az
alábbiakról szeretné
tájékoztatni: 1. A
sajtóban napvilágot látott
megállapodás egyetlen elemében
tér el az előzőtől, nevezetesen
abban, hogy a református egyház egy
év haladékot adott a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium
kiköltöztetésére.

2. Miközben üdvözöljük a
református egyház ezen
döntését és
méltányoljuk
közösségünk azon felelős
vezetőinek tevékenységét,
akik a találkozó
létrejöttében szerepet
vállaltak, a korábbi szülői
bizottsági állásfoglalás
szellemében továbbra is
elfogadhatatlannak tartjuk a megállapodás
azon részét, amely a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium jövőjét
három épületbe szórva
képzeli el.

3. Sajnálattal állapítjuk
meg, hogy a döntések elszenvedőinek
– diákok, szülők és
tanárok – véleménye
és megfogalmazott igénye továbbra
is figyelmen kívül maradt a
megállapodás során, ugyanis a
„megegyezés” már azelőtt
megszületett, mielőtt a Kölcsey
tanári kara és a szülői
bizottság képviselői a
véleményüket kifejthették
volna.

4. Határozottan fenntartjuk azon
igényünket, hogy a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium az intézmény
rangjához és a
közösségben betöltött
szerepéhez méltó, egyetlen
épületben való elhelyezést
nyerjen.

5. Aggodalommal tölt el bennünket az,
hogy a megállapodás továbbra is
nélkülöz mindennemű
iskola-menedzsmenti, pedagógiai és
gazdasági szakmai szempontot és
előtanulmányt, miközben egyes
vezető politikusaink is elismerik, hogy „a
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
három épületbe való
költöztetése valóban komoly
gond”.

6. A szülői bizottságnak
eltökélt szándéka, hogy az
állásfoglalásban megfogalmazott
igényeit minden rendelkezésre
álló demokratikus eszközzel
képviselje és érvényre
juttassa.

Kapcsolódó linkek:


•  Megbeszélés a Kölcsey
Főgimnázium
épületvisszaadási
ügyében


•  Tovább zajlanak a
tárgyalások a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium ingatlanának
ügyében


•  Ennél többet nem
adhattunk


•  Maradni akar a
Főgimnázium


•  Költözik a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium?


•  Vészharang kondul a
Kölcsey felett


•  Költözés, de csak
egyszerre


•  Hova vigyük a
Kölcseyt?


•  Megoszlanak a
vélemények


•  Megszólalnak a kölcseys
tanárok


•  Tőkés László
püspök válasza Elek Imre, a
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
igazgatójának nyílt
levelére


• Egy év haladék a
Kölcseynek