A jog és erkölcs kapcsolata

A jog és erkölcs kapcsolata
Az emberek peres ügyeit tárgyalják az igazságszolgáltatás különböző fórumain. Az ítélethozatalok szempontjából nagyon fontos döntések születhetnek, melyek emberek, családok életét határozhatják meg. Egyes esetekben az ügyfelek úgy érzik, hogy magasabb fórumokhoz kell fordulni, az igazuk érdekében.

Kapcza Mikolt Krisztina neves kolozsvári ügyvéd nemcsak a hazai szinten, hanem külföldön is képvisel különböző ügyeket. Az Európai Unió Bíróságáról, az európai törvénykezésről, a jog és erkölcs kapcsolatáról kérdeztem.

Különleges eset

– Hogy külföldön ügyeket képviselek, egy kicsit túlzás. Nem mondom, hogy nem voltak külföldi ügyeim, de elsősorban a romániai igazságszolgáltatásban képviselek ügyeket, itt zajlik a tevékenységem. Eljutottam az Európai Jogi Bírósághoz, ez mégis egy különleges- eset.
– Sok ilyen eset van Románia számára?
– Luxemburgban, az Európai Unió Bíróságán voltam most. Az Európai Bíróság egy olyan bírói testület, amely az Uniós, irányelvek (direktívák) alkalmazására ügyel fel az egyes Uniós országokban. Nem személyes ügyeket tárgyal, hanem a romániai törvénykezés szempontjából értelmezi az Európai Uniós direktívákat, amelyek nagyon sok területen léteznek. Így például léteznek a környezetvédelmi területén is. Ez azért érdekes, mert a környezeti adót azután adják vissza, miután az Európai Bíróság törvénytelennek találta.
Ugyanilyen ügy volt, amelyben én képviseltem az ügyfeleket. Személyes adatok védelmére vonatkozik, és szintén az EU- nak a személyes adatok védelmére szóló direktívájának az értelmezésére kérte az Európai Jogi Bíróságot, tekintettel arra, hogy véleményünk szerint egyes hatóságok visszaélnek azzal, hogy birtokukba kerülnek személyes adatok.
– Ez azért érdekes, mert manapság sok esetben észlelhető, hogy egyes sajtótermékek, Tv adók ahelyett, hogy megmaradnának a hír közlése mellett, próbálnak hírből szenzációt létrehozni. Mennyire hátrányos Románia arculata számára?
– Az újságírásnak egyik jellemzője kezd lenni, hogy szenzációhajhászóvá válhat, ezáltal nagyobb lesz a hallgatottsága vagy olvasottsága. Sajnos egyes médiatermékek az objektív tájékoztatás mértékét túllépik, és megpróbálnak mindenből felhajtást, szenzációt csinálni. Mindezt azért teszik, hogy olvassák az illető médiaterméket, nézzék az adott TV adót. Különben nem tudja felhívni az emberek figyelmét bizonyos dolgokra. Azt akarom mondani, hogy nagyon fontos a szabad sajtó, az egyik legfontosabb alaptétele egy demokratikus társadalomnak. Valahogy meg kell tartani bizonyos határokat.
– A sajtó bizonyos érdekcsoportokat szolgál ki, végső soron az olvasóinak, hallgatóinak érdekeit. Sokszor, mint újságírók kerülünk furcsa, kényes helyzetbe. Az egyik sajtótájékoztatót követően, az egyik rendkívül tehetséges kolléga cikkét olvasom. Teljesen mást írt, mint amiről szó volt. Kérdeztem, miért írta így a cikkét. Rövid válasz: így kérte a patron. Mindez azt bizonyítja, hogy a patronnak annyira ki vagy szolgáltatva, mint újságíró, mert, ha nincs meg a hírneve, az ismertsége, kellemetlen helyzetbe kerül.
– Örülök, hogy elmondta. Ezért van az, hogy a Tv-ben közölt híreket, én az igazságszolgáltatásra fogom vonatkoztatni, megfelelő fenntartással kell kezelni. Van bennük egy igaz mag, de a tálalás nagyon sokszor eltér a valóságtól. Mostanában nem, de régebben elmondható, hogy bármilyen jogi területről érkező hírben én, mint jogász találtam hibát, félreértelmezést. Azt a következtetést vontam le, azokban az írásokban, melyek nem tartoznak a szakterületemhez azokban is, százalékban ugyanannyi elírás csúszhat be. Szerintem fontos a sajtó, de az is fontos, hogy az olvasottakat a saját tapasztalatunkon, értelmünk alapján „szűrjük” át, kivesszük belőle, ami tényleg helyes, mi az, ami nem úgy van.
Alkotmányos elv
– Mivel Románia EU- s tagállam, a törvénykezésben szükség van arra, hogy az európai normáknak feleljen meg az ügyek kezelése. Minél kevesebb belemagyarázás, főleg objektivitás legyen.
– Apropó, európai törvénykezés! Alkotmányos elv az, hogy ha bármilyen ellentmondás van a belső törvénykezés és az európai normák között, abban az esetben az európai normát kell alkalmazni. Tehát alkotmányos rendelkezés. Az ügyvédek fel is használják az európai normákat. A belső törvénykezés félrelépéseit korrigálják.
– A jó jogász robotképét, hogyan rajzolná meg?
– Az ügyvéd nem robot. Különböző jogászi hivatások különböző elvárásoknak kell, megfeleljenek. Az ügyész mindig az államhatalmat képviseli. Az ügyvéd az esetek 90%-ban az egyszerű embert képviseli a hatósággal szemben. A bíró az egyensúly jelképe, akinek meg kell állapítani, mi az igazság. Tehát az ügyvéd is bizonyos érdeket képvisel. A bíró kell, legyen az, aki az érdekek ütközéséből az igazságot leszűri. Én azért tudnék inkább ügyvédi hivatásról beszélni, mert több mint harminc éve gyakorlom. Az ügyvédi hivatás gyakorlatilag az igazságszolgáltatással egyidős. Az emberiség rég felismerte azt, hogy bármilyen hatóság hajlamos visszaélni a hatalmával. Kell, legyen egy kívülálló, aki az egyszerű embernek az érdekeit képviseli. Az ügyvéd olyan eszköz, aki az ő érdekeit megvédi. A polgármesteri hivatal ballépései napirenden vannak. A hatóság személytelenül tevékenykedik. Az állampolgár egyedül van, egyedül kell, magát megvédje. Ezért van az, hogy hozzáértő védelembe kell, részesüljön. Ezért van az, hogy bizonyos esetekben, bűnügyekben feltétlenül, ha nem tud megfizetni az ügyvédi szolgáltatást, hivatalból kap védelmet. Most európai normák alkalmazásának következtében, ha a bíróság úgy ítéli, hogy a per bonyolultsága miatt az egyén nem tudja a saját védelmét ellátni, hivatalból is, kirendelnek neki védőt polgári ügyekben is. Azért gyakorlatilag egy demokratikus állam nem létezhet az ügyvédek által biztosított védelem nélkül.

A jog végig kíséri az ember életét

A jog, születésünktől a halálig, sőt a halál után is elkísér. Ma már a fogamzástól, sőt a fogamzás módjától, a mesterséges megtermékenyítésig mindent nagyon pontosan szabályoznak. Szinte minden életszakaszban, a különböző megnyilvánulásaiban a jog kísér minket.
Ha kenyeret veszel, az egy adásvételi szerződés. Mindegy, hogy az kenyér, vagy ház. Megveszed a kenyeret, de ebben benne van az is, hogy te, mint fogyasztó, fogyasztóvédelmi hatás alatt vagy. Annak ellenére, hogy az ember nem tudja, minden lépését a jog követi. Ezért tartom különösnek, hogy az iskolában mindent tanítanak a gyermekeknek, azonban semmiféle fajta jogi ismeretet nem tanítanak. Az állampolgársági tantárgynál említenek kevés jogi alapismeretet. A jogi ismeretnek hozzá kellene tartozni a neveléshez. Nem tudom, hogy miért fontos, ha nem lesz kémikus, hogy tudja a Mengyelejev-féle táblázatot. Ugyanakkor ismernie kellene, hogy milyen meggondolásból születtek meg az alapvető emberi jogok, és melyek azok. A közgazdászok szorgalmazzák, hogy a diákok tanuljanak pénzügyi ismereteket is, melyek szerintem elválaszthatatlanok a jogi ismeretektől. A pénzügy és a jog összefügg. Ne beszéljünk arról, hogy most mi folyik az adók, tartozások szintjén. Szoros kapcsolat van a pénzügy és a jog között a kereskedelmi jog esetében.
– Miért fontos, hogy az ember ismerje a jogait?
– A jog a jóhiszemű magatartással is összefügg. Ha tisztába vagyunk a jogainkkal, sokkal nyugodtabban tudunk bizonyos ügyleteket lebonyolítani. Normális körülmények között, akinek megfelelő erkölcsi tartása és jóhiszemű viselkedése van, az nem követ el bűncselekményt.
Az igazságszolgáltatásnak az egyik alapelve, senki sem tehet saját magának igazat. Önbíráskodás nincs. Ezért létezik az igazságszolgáltatás, mint rendszer.
– Az ember viselkedését a jóhiszeműség, a jóérzés kell, meghatározza. Könyvtárnyi irodalom jelent meg az erkölcs és a jog kapcsolatáról. A jogszolgáltatás alapelve a méltányosság.
– Kapcza Mikolt példával szemlélteti az erkölcs és a jog kapcsolatát. Az embernek tudni kell, hogy az anyagi követelések három év alatt elévülnek. Ha kölcsön kapott összeget az adós három év elteltével nem adja vissza, jogi úton nem tudja érvényesíteni, mert az elévült. Azért vezették be az elévülés gondolatát, hogy ne nyúljanak el az ügyletek nagyon hosszú időre. Ha pereskedni akarsz, biztos vesztes leszel. Ha ügyvédhez fordultál, és ő nem világosít fel erről, az az illető ügyvédet minősíti. Erkölcsileg az illető tartozik neked, de, ha a hitelező, időben nem kérte vissza a pénzösszeget, a bíróság nem tudja kényszeríteni. Nem lehet kiszűrni azokat az embereket, akik nem tanultak meg viselkedni, vagy aki, extrém viselkedési formával rendelkezik.
– Kényes, különös helyzetben az ember, mennyire lehet az indulatainak a rabja?
– Meg kell tanulni a konfliktus- helyzeteket is, kezelni. A címkézés sok esetben a frusztráció eredménye. A rohanó életben meg kell találni azokat az átjárókat, ösvényeket, melyeket használva továbbra is tudok biztonságosan átmenni az úttesten. A saját nyitottságod, komfortérzésed érdekében távol tartod magad az olyan embertől, aki konfliktust keres.

Objektivitás, árnyaltság a hírközlésben

A média működésének is vannak nagyon jól és világosan megfogalmazható határai. Ennek ellenére mégis vannak olyan megnyilvánulásai, melyek túllépik ezeket a határokat. Az, téves gondolkodást jelent, hogy a média mindent megengedhet magának, ha bizonyos körök érdekeit tükrözi. A sajtó minden esetben elkötelezett, ha másnak nem, de az olvasóival szemben. A megbízható hír nagy érték. Ennek következtében nem tévesztendő össze a szenzációval. A szenzáció ideig, óráig lehet érdekes, de mulandó, mert felváltja egy másik eseménysor, amit szintén felválthat egy másik pillanatnyilag figyelmet lekötő eseménysor. A gyakorlott újságíró tudhatja vagy legalább is tudnia, kellene melyek azok az eseménysorok, melyeket nem, kell egyéni fantáziára, képzelőerőre bízva színesíteni, hiszen az események amúgy is képzeletet túlszárnyalhatják. Szükséges, hogy minél több objektivitás, árnyaltság legyen a törvénykezésben is. De a hírközlésben is. Mindaddig, amíg egy peres ügyet le nem zártak, ne lehessen sajtó téma. A végrehajtó szervek a törvény betűjének betartásával tegyék a dolguk, de ne vállaljanak másodállásban TV szereplést. Túl sok a bilincscsörgés egyes televíziók képernyőjén. Kiket akarnak befolyásolni? És milyen módon?

Csomafáy Ferenc