A jobb beilleszkedésért

A jobb beilleszkedésért
Szatmár megye – Roma nyelvet és történelmet is tanítanak a tanulóknak Csedregen, a helyi általános iskolában.

Az elkülönülést szeretnék megszüntetni a csedregi általános iskola közösségén belül, ezért a település tanintézményében, ahol az ott tanuló 130 diák 57%–a roma származású,  külön kisebbségi órarendet szerkesztettek. A roma gyerekeknek már az első osztálytól kezdve tanítják anyanyelvüket és történelmüket, mondta el lapunknak Varga Ibolya, az iskola irányító tanára.

Délutáni tanulás

Nagy gondot okozott, folytatta az irányító tanár, hogy a roma gyerekek szülei nagyrészt írástudatlanok, ezért a délutáni lecke elkészítésében nem tudnak segíteni.

Ezt a problémát az iskolában tartott délutáni meditációval oldotta meg a tanintézmény vezetősége: a másnapi leckékre itt közösen készülnek fel a gyerekek a tanárokkal. Varga Ibolya már 34 éve tanít ebben az iskolában, véleménye szerint az ilyen fajta délutáni foglalkozás látványos eredményekkel jár a diákok tanulmányi előmenetelében.

Sok kiskorú férjhez megy

Az iskolában az I–IV. osztályokba 79, az V–VIII. osztályokba pedig 51 gyerek jár. Lényegében, mondja Varga, az V–VIII. osztályosok száma majdnem ugyanannyi kellene hogy legyen, mint az I–IV. osztályosokké, de a roma hagyományoknak megfelelően nagyon sok diák még kiskorúan „hét világra szóló” lakodalmat tart, és már nem folytatja tanulmányait.  A csedregi iskola egyik megvalósítás előtt álló programja közé tartozik a „második esély”, ami egy lehetőség a felzárkózásra mindazoknak, akiknek nincs meg a 8 osztályuk, és írni–olvasni sem tudnak.

Gugulya-Hégető Lóránd