A Jóbarát katolikus ifjúsági lap képanyagának kiállítása

Timár Ágnes igazgató -Orbán István
Timár Ágnes igazgató -Orbán István
Versenyhelyzetben élünk, amikor mindenkinek naprakészen bizonyítania kell, képes az élet kihívásaival sikeresen felvennie a harcot. Nagy jelentőségű a történelmi múlt, helytörténeti értékek ismerete is. Az élményanyag beépül az egyén, a közösség tudatába.

 

Kolozsváron „Az Iskola másként” program keretében, szervezték meg a gazdag, változatos tartalmú Báthory napokat, melynek a több évtizedes hagyománya van. Ilyenkor a diákságon kívül, a szülők és a látogatók is megtapasztalhatják, mik azok az újdonságok, melyeket ez alkalommal bemutatnak.

A Báthory István Elméleti Líceum felújított, modern könyvtárában könyvbemutatókat, kiállításokat, neves személyiségekkel való találkozásokat szerveztek.

A legújabb rendezvények közül sajtótörténeti szempontból is jelentős a Jóbarát (1925-1940) katolikus ifjúsági folyóirat képanyagából, Orbán István grafikus –rajztanár válogatásában, megrendezett kiállítás.

Melynek előzménye a 140 lapszám, amely 15 éven keresztül megjelent, és a kor legjelesebb grafikus képzőművészeit foglalkoztatta. Köszönhetően annak, hogy a szerkesztők pontosan tudták, a gyermekek számára készült lap tartalma és annak grafikai tálalása milyen formáló szerepet tud betölteni, ha azt megfelelő érzékkel alkalmazzák. Az 1925-ben megjelent Jóbarát című katolikus ifjúsági lap alcíme „Irodalmi és tudományos folyóirat az ifjúság számára”.

Orbán István, köszönhető művészi érzékenységének és belső adottságainak, lelkiismeretes hozzáállásának, a kiállítási anyagot válogatta össze. Kiderült, hogy kik voltak a hajdani szerkesztők: Rózsa József, P. Olasz Péter (a III. évfolyam végéig), Uitz Mátyás (a XII. évf. végéig) és Reischel Artúr (a XIII. évf.- tól fogva), valamint az a nagyon értékes munkatársi csoport, melynek minden tagját sajnos nem lehet kibogozni, csak találgatni. Az illusztrációkat, betűtípusokat különböző díszítő elemeket Kollár Gusztáv, Reithofer Jenő, Szopos Sándor és Vámszer Géza rajzolták. Jelent meg hasábjain rajz Kós Károlytól is. Munkatársai sorában rendszeresen szerepelt Balogh Ernő, Bíró Vencel, Bitay Árpád, Bányai László, Hirschler József, Kiss Jenő, Kristóf György, Lakatos István, Reményik Sándor, Octavian Șireagu, Vámszer Géza és Venczel József. A természettudományos műveltség terjesztése terén Brósz Ilona, Wildt József és ifj. Xántus János végeztek igényes munkát.

Idéznék Orbán Istvánnak a kiállítást megnyitó beszédéből: „A szerkesztők pontosan tudták, hogy a lapot nem csak írott anyagában kell tartalmassá tenni, hanem vizuálisan is tetszetős kell, legyen. Egy ifjúsági lap legyen részben képes lap is, hogy vonzza az ifjúságot. Fontos az első benyomás, a címzett élvezettel forgassa lapját, tekintete megakadjon a rajzokon, képeken, a csinos betűkarakterekkel írt, nyomtatott vagy rajzolt címeken, s mindezek aztán rávezessék az írások elolvasására. Szinte minden írásának volt rajzolt fejléce, majd további illusztrációja, tusrajz vagy fotó formájában. A képek, illusztrációk tehát az írott anyag kísérői, kihangsúlyozói, figyelemfelkeltői. Ezeken jelenik meg a lényeg egy- két képbe sűrítve. A grafikusoknak, illusztrátoroknak nem volt könnyű dolguk, mert amellett, hogy kitűnő rajzolók voltak, bravúrosan kellett összpontosítsanak a lényegre, analizáló és szintetizáló képességükre is.”

Számomra nagy örömet jelentett, mikor láttam, milyen sok diák kölcsönöz könyvet a könyvtárból. A fiatalok magukénak érzik a könyvtárat. Jól érzik magukat, olvasnak, számítógépen dolgoznak, vagy játszanak.

A Jóbarát folyóirat grafikai anyagát bemutató kiállítás nagy érdeklődést váltott ki a szép iránt érdeklődő fiatalok körében.

Az idei Báthory napok alkalmával Orbán István, az intézet tanára dicséretes hozzáértéssel a kiállított anyagot úgy tálalta a közönségének, hogy azok a legtöbbet értsenek meg egy olyan korból, melyet talán még szüleik sem éltek meg.

Múltunk minél jobb ismerete, a nagy- fejedelem szelleme mindnyájunk haszna lehet.

Csomafáy Ferenc

Címkék: