A jó és áldásos útra lépve

A jó és áldásos útra lépve

Bihar megye – A szombaton és vasárnap
tartott konfirmáció alkalmával 32
fiatal (22 leány és 10 fiú) indult el
az önálló hitélet
útján az érmihályfalvi
református gyülekezetben. Számuk
mélypontot jelent mind az előző, mind a
következő évek tekintetében.


Mint hasonló ünnepi alkalmakkor, most is
megtelt a templom a gyerekek szüleivel,
hozzátartozóival, és
természetesen a gyülekezet tagjaival. A
konfirmálók a főbejárat
előtt álltak sorba, hogy együtt
bevonulva foglalják el az első három
padot az úrasztalával szemben. „…
Hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és hogy
hallgass az ő szavára, és
ragaszkodjál hozzá;…”, olvasta az
igehirdetés alapjául
szolgáló részt
Balázsné Kiss Csilla
lelkipásztor a Mózes V.
könyvéből, arra intve a fiatalokat,
hogy immár mint az önálló
hitélet útjára lépő
gyülekezeti tagok válasszák a
jó és áldásos utat.

32 jelen


Felidézte, hogy az elmúlt
kétéves tanulási időszak
alatt sok közös, kedves emlék
gyűlt össze, lezárultával a
gyerekkort az ifjúkor követi. Arra
kérte a fiatalokat, hogy legyenek
továbbra is a gyülekezet aktív
tagjai, és résztvevői annak a
református közösségnek, mely
május 22. óta újra egységet
jelent a Kárpát medencében. A
lelkésznő fel is olvasta az elmúlt
pénteken Debrecenben tartott
Zsinat határozatát. Ezt
követően mind a 32 konfirmáló
„Jelen”-nel válaszolt a
névsorolvasásra, majd a
bizonyságtételek után
Balázsné Kiss Csilla és
Balázs Dénes
lelkipásztorok adták
áldásukat, és fogadták
teljes jogú gyülekezeti tagokká az
ifjakat, kiket köszöntött
Kovács Zoltán
főgondnok is, és a lelkészekkel
együtt átadta az emléklapokat,
jutalmakat. Az idén konfirmáltak
száma mélypontot jelent mind az
előző, mind a következő évek
tekintetében. Ennek egyik okát
jelentheti, hogy a szülők az a
generáció, melynek tagjai közül
sokat távoztak az országból az
1989/1990 időszakban. Jövőre már
50 felett lesz ismét a konfirmálók
száma.