A húsvét a hitünknek ünnepe

A húsvét a hitünknek ünnepe
Nagyvárad- Húsvétvasárnap délben ünnepi főpapi szentmise helyszíne volt a nagyváradi Székesegyház, melyet Exc. Böcskei László megyés püspök mutatott be. Szent János könyvéből szólt az evangélium.


Zsúfolásig megtelt húsvétvasárnap délben a gyönyörűen feldíszített nagyváradi Székesegyház, még a behozott pótszékek és padok sem voltak elegendőek, így sokan állva vagy kint hallgatták az Exc. Böcskei László megyés püspök által celebrált ünnepi főpapi szentmisét. Külön örvendetes tény, hogy rengeteg fiatal és gyermek is részt vett a felemelő szertartáson. Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Homíliájában a váradi egyházmegye főpásztora azt mondta: húsvét a tudatosan felvállalt hitünk ünnepe, amikor Isten cselekvési módja tárul fel előttünk, kezdete annak, ami hamarosan megvalósul az életünkben. A maga teljességében bemutatja, hogy az életnek hatalma van a halál felett, a középpontban Isten csodálatos tervével, aki köré gyűlnek a küzdő és kereső emberek, mindazok, akiknek az életében sokszor kérdések merülnek fel, és választ az Úrral való találkozás révén kapnak.

A találkozás lehetősége

A megyés püspök ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: a húsvét nem csupán egy emocionális állapot vagy évenkénti felidézése Istennek az emberi logikát meghaladó tetteinek, hanem arról szól, hogy Isten mennyire tudott ember lenni, megtestesülni, szenvedni és meghalni, majd a megtörettetése ellenére nem a megsemmisülés útját választani, hanem az élet győzelmét hirdetni. Nem egy megközelíthetetlen mélység, egy kimeríthetetlen titok vagy csak egy visszatérő gondolat, hanem annak nyomatékosítása, hogy Isten újból beleszól a mi életünkbe, és keresztezni akarja azzal az élettel, amit ő gondolt ki számunkra. Nem engedi, hogy a párhuzamosság elve határozza meg a jövőnket, vagy elérhetetlennek tűnő valaminek tekintsük a velünk kapcsolatos terveit. Megadja a találkozás lehetőségét, mely húsvét hajnalán a sírkert csendjében valósult meg először az emberiség történetében, és ahonnan származik az öröm és reménység, illetve ahol végérvényesen megfogalmazódott az a hit, mely az igazi életről szól.

Ciucur Losonczi Antonius