A húsvét a hitnek és a szeretetnek ünnepe

A húsvét a hitnek és a szeretetnek ünnepe
Húsvét vigíliája tűzszenteléssel kezdődött a nagyváradi Székesegyház előtt. Az ünnepi szentmisét, aminek része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Böcskei László megyés püspök celebrálta.

Urunk győzött a halál felett, a feltámadását ünnepelte a keresztény világ. Húsvét vigíliája tűzszenteléssel kezdődött a nagyváradi Székesegyház előtt, majd ünnepélyesen bevitték a húsvéti gyertyát az egyházmegye főtemplomába, ahol elhangzott a húsvéti örömének. Az igeliturgiában öt ószövetségi olvasmány által felidézték Isten jóságát, mellyel teremtett, kivezette népét az egyiptomi fogságból, és megígérte az újjáteremtést. Majd a jelenlevők az újszövetségi szentleckét és a húsvéti evangéliumot hallgatták meg, elmélyítve magukban Isten csodálatos tetteit.

Prédikációjában Paşca Szilárd kézdivásárhelyi diakónus úgy fogalmazott: a nagyböjti szent időben zarándokúton jártunk, melynek fontos mérföldkövéhez érkeztünk húsvét vigíliáján, ami nem csupán egy olyan állomáshely, amely bevilágítja a múlt történéseit, hanem iránymutató a jelenünkre és a jövőnkre nézve is. Sokat készültünk erre a magasztos ünnepre, miközben hosszú utat jártunk be, a most már távoli messzinek tűnő hamvazószerda óta. Úton voltunk és vagyunk, de nem magányosan, mert Jézust választottuk útitársul, a vele közös előrehaladásunk során pedig számos megpróbáltatásokkal kellett szembenéznünk, döntéshelyzetekbe kerültünk. Ott voltunk Jézussal a Jordán folyó partján, elkísértük a pusztába, követtük őt galileai zsinagógába, lepratelepekre és betegágyakhoz, eljutottunk a jeruzsálemi templomba, tanúi voltunk a meghurcoltatásának.

Hitélménnyel

Rengeteg hitélménnyel, tapasztalattal gazdagodtunk, hogy eljussunk az üres sír bejáratáig, ahol szembesülünk azzal, hogy a sziklatömb el van görgetve, és a hiányzik Krisztus teste. Szeretnénk megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, racionális válaszokat keresünk a történtekre, miközben ezeket csak akkor találjuk meg, ha a hit fénye ragyogja be a lelkünket. Egyvalami lesz fontos számunkra: Krisztus feltámadt és köztünk van! A húsvét ugyanis a hitnek és a szeretetnek az ünnepe, így gyökeredzik bele a feltámadás művébe. Üzenete nem egy relikvia, vagy távoli eseményről szóló beszámoló, hanem máig érvényes valóság, mely bennünk és általunk válik élővé és hatékonnyá, hiszen Krisztus mindig az ő szeretetében hordozott bennünket, meghívott, és azt akarja, hogy ott legyünk, ahol ő van. A halászemberek közt, útban Emmaus felé, a kenyértörésben, a templomokban, a születéseknél, a hitvestársi kapcsolatokban, a munkahelyi küzdelmekben, az árvaházakban, a menedékhelyeken. Mindenhol, ahol a csüggedést felváltja a remény, a közömbösséget az együttérzés, ahol a szeretet az igazságtalanság ellen küzd, és egy új küldetés veszi kezdetét.

Találkozni Krisztussal

A homília után következett a vízszentelés szertatása és az ünneplők megújították keresztségi fogadásukat, majd a szokott módon folytatódott a szentmise az eucharisztia liturgiájával. A szentáldozás után elvégezték a Szent Sírnál a feltámadási szertartást, és körmenetet tartottak a Székesegyház előtti téren.

Az ételszentelés előtt Böcskei László megyés püspök hangsúlyozta: ennek a szent éjszakának a legfontosabb üzenete, hogy megkerestük és megtaláltuk azt az utat, mely egymáshoz vezetett minket, hogy közben találkozhassunk Krisztussal azért, hogy békében, szeretetben, biztonságban, igazságosságban, egyenlőségben tudjunk élni, mert különben minden hiábavaló. Ő él, itt van köztünk, legyen meg bennünk tehát a kellő hit és nyitottság ahhoz, hogy találkozzunk és együtt legyünk vele, mert akkor van rá esély, hogy szebb, jobb és boldogabb legyen a világ.

Az ünnepi szentmisén Virgil Bercea görögkatolikus püspök és ferences testvérek is részt vettek. Közreműködött a Szent László Ének- és Zenekar.

Ciucur Losonczi Antonius