A hónap első két hete a zöldövezet karbantartásáé

A hónap első két hete a zöldövezet karbantartásáé
Ettől a hónaptól a nagyváradi helyi rendőrség már kezdi ellenőrizni azt, hogy a lakótársulások és a zöldövezettel rendelkező magánházak tulajdonosai betartják-e a tavaly elfogadott zöldövezet-karbantartási szabályzatot, mely egy sor általános érvényű tiltást is tartalmaz.

Annak érdekében, hogy a váradiak elkerüljék az esetleges bírságokat, érdemes emlékeztetni arra, hogy milyen kötelezettségei vannak a váradiaknak a zöldövezet-karbantartási szabályzat értelmében. Az általános érvényű szabályok között említhető az, hogy a tisztaságra folyamatosan vigyázni kell, tehát a szemetet, hulladékot midig fel kell szedni. További általános rendelkezés az, hogy május és október között minden hónap első tizenöt napjában le kell kaszálni a füvet, novemberben és decemberben havonta legalább egyszer össze kell gereblyézni a száraz leveleket és ágakat, az ültetési időszakban (március 15. – április 15., valamint október 15. – november 15.) kell elültetni a fákat és cserjéket. A fás növényeket és cserjéket áprilisban, májusban és szeptemberben hetente kétszer, júniustól augusztusig hetente háromszor kell locsolni, a sövényt május-szeptember időszakban havonta egyszer kell megmetszeni. A szabályzat szerint az élősövény nem lehet magasabb egy méternél.

Tiltások

Egy sor általános érvényű tiltást is tartalmaz a szabályzat. Tilos bármiféle anyagot, hulladékot közterületeken, zöldövezeteken, elhagyott területeken tárolni, illetve ide vagy a folyóvizekbe szórni, önteni. Tilos a szennyvizet a járdákra, az esővíz-elvezető csatornákba, a közutakra vagy a folyóvizekbe önteni. Tilos szőnyeget, autót és más tárgyakat mosni a közterületeken, ugyanakkor nem szabad autót javítani és más, a lakókat zavaró tevékenységeket folytatni, illetve bármi olyasmit tenni, aminek nyomán káros, szennyező anyag kerülhet a szabadba. Nem szabad tüzet gyújtani a közterületeken, továbbá tilos a gazdátlan állatokat és a madarakat etetni.

Lakótársulások

A nagyváradi önkormányzat a lakótársulások kezelésébe adta át a város tulajdonában lévő, de a lakókörzetekben található zöldövezeteket és közterületeket. Így a lakótársulások kötelessége tisztán tartani az épületek melletti járdákat és parkolóhelyeket, és a közútig minden más területet, amely a kezelésükbe került. Értelemszerűen tisztán kell tartani a lakásokat és a közös helyiségeket (padlás, pince, melléképületek stb.) is. A hó- és jégeltakarítás, az allergiát okozó növények kigyomlálása is a lakótársulások kötelessége, mint ahogy az is, hogy karban tartsák a vízelvezető sáncokat és csatornákat, hogy lebontsák az ideiglenes, tákolt kerítéseket. Amennyiben a tömbházak földszintjén bármiféle kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet folytató iroda, székhely, üzlet, munkapont működik, akkor a székhely, munkapont körüli takarítási és karbantartási munkát ezek üzemeltetői kötelesek elvégezni. Amennyiben a tömbházak földszintjein üres helyiségek vannak, akkor a takarítást a lakótársulás és a lakók kell elvégezzék.

Magánszemélyek

A magánszemélyeknek a lakótársulatokéhoz hasonló kötelezettségeik vannak (járdák tisztítása, hóeltakarítás, ideiglenes kerítések lebontása, sáncok karbantartása stb.), melyekhez hozzáadódik az is, hogy az ő kötelességük a lakóépületük utcafronti homlokzatának tisztán tartása és karbantartása. A magánszemélyek nem termeszthetnek zöldségeket a közterülethez tartozó zöldövezetben, állatokat is csak az erre engedélyezett területen tarthatnak. Tilos a lakások ablakától számított öt méteres távolságon belül parkolni és tilos a lakóövezetben autójavítást végezni. Nem szabad állatokat legeltetni a lakókörnyezetben, sem pedig a Sebes-Körös partján, nem szabad szőnyegeket, ruhaneműt kitenni száradni az épületek külső homlokzatára. Az utak mentén mezőgazdasági vagy beépítetlen területtel rendelkező személyek kötelesek az utak mentén az utcafronti rész két méteres sávját évente két alkalommal – májusban és augusztusban – lekaszálni. Ha zöldövezetről van szó, akkor a terület kezelői minden hónap első két hetében le kell kaszálják a füvet. A magánszemélyeknek a zöldövezeteken gyomlálniuk kell, el kell távolítsák az elhervadt virágokat és fonnyadt növényeket, a fák és cserjék körül a földet fel kell ássák, a fák száraz ágait le kell vágják. Amennyiben a zöldövezetek karbantartását az önkormányzat végzi el, ennek a munkának a költségét a magánszemélyekre terheli rá. Akik a szabályzat elősírásait nem tartják be, bírságra számíthatnak: a lakótársulások 1000–2500, jogi személyek 2000–2500, míg magányszemélyek 500–2000 lej közötti összegre büntethetők. A szabályzat írja elő azt is, hogy a helyi rendőrség egyébként tavasztól minden hónap második felében ellenőrzéseket végez a városban, hogy felmérje, a váradiak betartják-e a szabályzatot.

Pap IstvánA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .