A holnap tegnapja

A holnap tegnapja
A Partiumi Írótábor második napjának keretén belül érdekes előadások hangzottak el, melyek felidézték A Holnap antológia szellemiségét, ugyanakkor Budapest irodalmi életének felelevenítése mellett, Erdély kitüntetett irodalmi szerepét is a századfordulót követő években.

Az ötödik alkalommal megszervezett Partiumi Írótábor központi témája idén a Holnap Irodalmi Társaság irodalmtörténeti jelnetőssége és hatása, melyet neves írók, költők, irodalomtörténészek előadásai által elevenítettek fel. Barabás Zoltán, a Partiumi Írótábor Egyesület elnökének köszöntője után elsőként Vasy Géza irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség elnöke tartott előadást “A Holnap” címmel, melynek keretében a száz éve, 1908-ban alakult irodalmi antológia újjító szellemiségéről, az antológiát és vezéregyéniségét, Adyt ért bírálatokról és a Nyugattal vívott, bő irodalommal rendelkező vitákról esett szó. Az előadás során, a Nyugat és A Holnap közötti élénk vita szemléltetéseképpen Vasy Géza a Budapesti Irodalmi Almanach lapjain közétett írásokból idézett, melyek közül leginkább a Rákosi Jenő a “hisztérikus hősöknek” nevezett holnaposokat bíráló és gúnyoló, könnyed hangvételű szatirikus írásai nyerték el a hallgatóság tetszését.

Babits Erdélyben

Dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Anyanyelvi Konferencia elnöke előadásában Babits Mihály erdélyi útjairól, a Fogarasban töltött idők tapasztalatairól, az egyszerű román emberhez fűződő viszonyáról beszélt. Babits aki maga is kicsit erdélyinek valotta magát, sok időt töltött Fogarason, szeretett Erdélybe visszajárni és ez a szeretet az erdélyi vonatkozású versein is érződik. Dr. Sipos Lajos irodalomtörténész, egyetemi tanár Babits Ma című előadásában Babits életrajzának elemei és versei közötti összefüggésekről beszélt. Mint ismeretes Babitsot súlyos depresszió nyomasztotta. Betegsége melett folyamatosan befolyásolták az ideológiai kényszerképzetek, melyekkel szemben receptiv volt.

Könyvbemutató

Ezt követően Székelyhidi Ágoston: Debereceni napló Erdélyről cimű könyvét Dr. Bertha Zoltán irodalomtörténész mutatta be, a könyv második kiadásának alkalmából. A mű az igazság kérdését járja körül a trianoni határváltozások tükrében családi visszaemlékezések által. A délelőtti és kora délutáni programot a nagyváradi Szigligeti Társulat igazgatójának “Másképpen lesz Holnap” cimű felolvasóestje zárta, amely során Meleg Vilmos A Holnap hét szerkesztőjének verseiből olvasott fel egy egy verset.

Mészáros Timea