A hitünk öröm és ajándék is

A hitünk öröm és ajándék is
Nagyvárad- Február 21-én, földi születésének 102. évfordulója alkalmából Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére esti dicséretet végeztek a Székesegyházban. Első alkalommal adták át A hit szolgálatában érdemérmet.

 

Méltóképpen emlékezett meg csütörtökön a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökéről, születésének 102. évfordulója alkalmából. A Székesegyházban a tiszteletére végzett esti dicséret első felében- melyen közreműködött a Kristófi János Zsigmond karnagy vezényelte kórus- Májernyik Mihály margittai esperes-plébános-kanonok mondott szentbeszédet. Elmélkedésében arra hívta fel a figyelmet: a példaképünknek tekinthető Boldog Bogdánffy Szilárd nem csak tanított róla, de hiteles tanúja is volt hitének, nem hiába szólította őt Krisztus, s általa valamiféleképpen minket is, hogy kövessük. Ennek első lépése, hogy meghozzuk ezzel kapcsolatos személyes, érett, felelősségteljes és szabad cselekedetnek tekinthető döntésünket, egy olyan világban, melyet értékválság, általános kedvetlenség és életuntság jellemez, melyben félünk egyedül maradni és feltenni magunknak azt a kérdést: mi az életünk és a halálunk értelme?

– A hit nagy kincs, ezért fontos, hogy a közönséges hétköznapjainkat is vallásos tényként tudjuk felfogni. Isten ugyanis nem valahol máshol van, tőlünk külön, hanem ott van, ahol mi is vagyunk, lélegzünk. Kérjük ezért a kegyelmét, hogy teljes mélységben és komolyan higgyünk, hiteles munkatársai legyünk az Úrnak- tanácsolta a tisztelendő.

A hit szolgálatában

Exc. Böcskei László megyés püspök beszédében azt emelte ki: a hit nem magánügy, hanem személyes és közösségi aktus, A hit évében pedig különös tisztelettel és hálával kell gondoljunk azokra a vértanúkra, akik a legnagyobbat, vagyis életük feláldozását vállalták ezért. Hittel élni tehát azt jelenti, hogy fel kell vállalni a világosságot a legmélyebb és legfélelmetesebb sötétségben is, és ugyanakkor közvetíteni kell ezt a fényt, mely nem tőlünk ered, hanem a minket teremtő Atyától. A hit ugyanis öröm, mely az igazán értelmes élet megtapasztalásában bontakozik ki, olyan Istentől kapott ajándék, melyet nem szabad önző módon csak önmagunknak megtartanunk, hanem tovább kell adnunk másoknak is, hiszen ellenkező esetben megszűnne öröm lenni- hangsúlyozta a váradi egyházmegye vezetője.

Az ünnepség keretében, a főpásztor rendelkezésének értelmében, a plébániák javaslata alapján az idén első alkalommal adták át A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérmet egy olyan világi hívőnek, aki hosszú ideig tartó szolgálat, hűséges kiállás, áldozatos magatartás vagy példaadó tanúságtétel által kitűnt a közösség hitéletében, mások elismerését is elnyerve az evangélium alázatos hirdetőjének bizonyult, kifogástalan életet él, köztiszteletnek örvend és elkötelezett az egyház tanítása és fegyelme, valamint a római pápa és az egyházi elöljárói iránti hűségben. A díjat Szabó István nyugdíjas mérnök, a székesegyházi Bazilika egyháztanácsának tagja vehette át. A laudatiót Pék Sándor váradi kerületi esperes, a kitüntetés alkalmából megfogalmazott határozatot pedig dr. Kovács F. Zsolt, a püspökség irodaigazgatója olvasta fel.

Egyházmegyei kitüntetés

Az egyházmegyei kitüntetés egy ezüst kivitelezésű érmet, valamint a hozzá alakított kitűzőt és egy okiratot foglal magába. Az érdemérem kivitelezése a szegedi Szabó Géza ötvösmester munkája, Deák Árpád nagyváradi szobrászművész mintája alapján. Az érem előoldalán Szent László király és a nagyváradi székesegyház építése látható, a Képes Krónika miniatűrje alapján (1360). Háttérben a régi nagyváradi egyházmegye határai láthatók a következő felirattal: „exiit qui seminat, fidemque conservat” (kiment a magvető és megőrzi a hitet), valamint egy, a vértanúságra emlékeztető kereszt. Az érem hátoldalán az egyházmegyei címer található.

Ciucur Losonczi Antonius