A hit és a tudomány kapcsolata volt a téma

A hit és a tudomány kapcsolata volt a téma

Nagyvárad – A ProChrist evangelizációs
sorozat műholdas
közvetítésén szerdán a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
dísztermében a Lorántffy Zsuzsanna
Református Gimnázium diákjaiból
álló kórus lépett fel, Fazakas
Ferenc iskolelkész, és Fazakas Eszter
mezőtelki lelkipásztornő
vezetésével.


A diákok hangszeres
kísérettel keresztény
énekeket adtak elő, ugyanakkor a
húsvétra való lelki
készülődés jegyében az
ünnephez illő dalokat is elénekeltek.
19 óra15 perckor megkezdődött a
közvetítés a
evngelizáció központi
helyszínéről, a chemnitzi
sportcsarnokból.


sA szerdai téma a vágyódás
volt, és azt a kérdést
feszegették, hogy bizonyítható-e
Isten létezése. A Prof. Siegfried
Scherer
rel való
beszélgetés során a
biológia és a hit, illetve a
tudományosság és Isten
kapcsolatát és
összeférhetőségét
vitatták meg. Az előző napokhoz
hasonlóan a közvetítés ideje
alatt a Luther, a Kálvin és a Halleluja
kiadók portékái voltak
megvásárolhatóak.

Mészáros Tímea