A helyi tanügy dolgairól tanácskoztak

A helyi tanügy dolgairól tanácskoztak
Bihar megye – Rendkívüli ülést tartott kedden délelőtt Érmihályfalva Helyi Tanács, melynek fő témája a jövő tanévre szóló beiskolázási tervek megvitatása volt.

 

 

Megye- és országszerte aktuális téma az iskolai rendszer átszervezése, iskolákat vonnak össze, szűntetnek meg. A napirendi pont előterjesztője, Csengeri Csongor tanácsos, aki egyébként a Zelk Zoltán I.-VIII. Osztályos Iskola igazgatója is, azzal kezdete beszédét, hogy a városban két jogi személyiséggel bíró oktatási intézmény van – az említetten kívül még a Mezőgazdasági Főgimnázium – és az átszervezések ezen nem változtatnak. A tanácsos ismertette mindkét iskolának a 2012/2013-as tanévre vonatkozó terveit, ezek közül csak az újdonságokra térünk ki e helyen. A Zelk Zoltán iskolában újdonság, hogy indulnak az úgynevezett nulladik osztályok, összesen négy (3 magyar, egy román tannyelven). Létezik továbbá a kisegítő óvodai csoport, ahová 6 sérült, hátrányos helyzetű gyerek van beiratkozva. A középiskolában “visszatér” a tanrendbe a szakoktatás, és a gyakorlati képzés.

 

Ez a helyezt nem az a helyzet

 

Kérdésre válaszolva az igazgató elmondta: ahol a fejkvótás rendszer nem elég az iskola fenntartására, ott az önkormányzat kell beszálljon a teherviselésbe. Ez a helyzet esetükben nem áll fent, sőt, az sem ingatná meg az általános iskola helyzetét, ha például egy 200 gyereket befogadó magániskola létesülne. Az igazgató szerint ennek oka, hogy nem csak a bevételt, de a ráeső kiadásokat is “elvinné” egy ilyen intézmény, mely véleménye szerint ilyen gyereklétszámmal nem is lenne életképes. Régen vártuk, hogy az önkormányzat beleszólhasson a tanügy helyi dolgaiba, de ez a helyzet még nem az, fűzte a témához Kovács Zoltán polgármester. Szerinte az új tanügyi törvény szellemiségében még messze áll attól, hogy az ideálisnak mondott önkormányzat-iskola-szülő hármas pillérre helyezze az oktatás ügyét.

 

Minisztériumi korszerűsítés

 

A polgármester, aki a helyi református gyülekezet főgondnoka is, azt is elmondta a tanácsosoknak, hogy az egyházközség belevág a Bernáth József nevét viselő iskolaépülethez tartotó 2 új tanterem terveztetésében, de kétségei vannak arról, hogy a beruházás belátható időn belül kivitelezhető. A témához kapcsolódva dr.Bokor Apor alpolgármester elmondta: Csengeri Csongor igazgatóval együtt nemrégiben aláírták azt a tervet, mely szerint a Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium finanszírozásában korszerűsítenék a napköziotthon épületét. Egy L-alakú épületről van szó, melynek falait meg kell erősíteni, így teljes manzárdosítást bírna el, ami négy új termet eredményezne. A beruházást kizárólag minisztériumi költségből fedeznék. Hogy a minisztárium honnan szerez rá pénzt, azt biztosan tudják az arra illetékesek.