A hatékonyságért

A hatékonyságért
Nagyvárad – Nagyvárad Polgármesteri Hivatala 2008. április 1-jén versenytárgyalást írt ki egy konzultáns cég részére, hogy két változatban dolgozzanak ki egy tervezetet a municípium területén az energia termelése, elosztása és hasznosítása terén, hogy a Helyi Tanács kiválaszthassa az egyiket.

A másik tervezetet egy műszaki dokumentáció elkészítésére írták ki, abból a célból, hogy vissza nem téritendő alapokból a szükséges beruházásokat fedezhessék. Az ajánlatokat május 14-ig lehet benyújtani, az elbírálásra május 15-én kerül sor. A szerződést 24 hónapra kötik, 5.000.000 euró értékben.

A nyertes pályázónak három hónap alatt ki kell dolgoznia a megvalósíthatósági tanulmányt a primér és szekunder vezetékek korszerűsítésére, illetve az előmegvalósíthatósági tanulmányt a Hőerőmű privatizálására. A dokumentációt a kormányhoz kell majd benyújtani a Termoficare 2006–2009 elnevezésű program keretében.