„A hatalom nem elsősorban dicsőség”

„A hatalom nem elsősorban dicsőség”
Szent László mind a mai napig példaértékű cselekedeteiről szólt dr. Kőrösi Mária egyetemi docens szombat délelőtti előadása, mely a Szent László Napok keretében zajlott. Sokan vettek részt.

A rendezvényen, mely szombat reggel, a vár tanácstermében zajlott, részt vett Dr. Lomnici Zoltán , az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Okos Márton, a Szent László-év ötletgazdája és Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke is. Amint dr. Kőrösi Mária előrebocsátotta, Okos Márton ötletét Dr. Lomnici Zoltán is felkarolta, így valósult meg a Szent László év. Később maga az ötletgazda is bemutatkozott, majd a résztvevők megtekinthették a Szent László-év tiszteletére készült zászlót.

Előadása elején dr. Kőrösi Mária Szent László uralkodásának előzményeire tért ki – Géza uralkodására, melynek során megerősödött a keresztény vallás Magyarországon. „Pontosan tudta, hogyan szelídüljön pogányból, félkeresztényből valódi kereszténnyé nemzete. ” hiszen a történelem során is nyilvánvalóvá vált, hogy csak azok tudták kormányozni a magyar nemzetet, akik „úgy bántak vele, mint a nemes paripával, akik keményen tartották a zablát, (…) de nem ütöttek, nem vertek”.

Emlékezni jött

Szó Esett Istvánról is, majd Lászlóról, aki a krónika szerint pártfogója volt a szegényeknek, az elhagyatottaknak, árváknak és özvegyeknek, s feladatának tartotta az igazság önzetlen védelmét. Mint később elhangzott, a nemzet választotta Lászlót királyává, s ő elfogadta a koronát, ámbár soha nem viselte, a királyi méltóságot inkább abban kereste, hogy minél inkább használjon. Tudta, hogy a hatalom nem első sorban dicsőség, hanem gyakran fájdalmas teher, s tudatosan három fronton fogott hozzá az országát jobbító feladatoknak: a törvényhozás, az egyházszervezés és a hadászat terén.

László törvényeinek kapcsán elhangzott: ezeket sokan drasztikusnak, kegyetlennek ítélik, de az így elért eredményeket azonban gyakorta figyelmen kívül hagyják. A későbbiek során kitért a csodákra, a csatákra, a keresztség kiteljesedésére irányuló cselekedeteire. „…akit a harcok tengerében levert, az számára megszűnt ellenségnek lenni (…) Olyan ember volt, akiben óriási fizikai erő s ész uralkodott, ész és szív szerencsés harmóniában olvadtak össze. Jó, nemes ember volt.”

Az előadás végén dr. Kőrösi Mária arról szólt: emlékezni és emlékeztetni jött, a ma itt és most igényével, a magyar történelem jogszerűen nem kezelt igazságtalanságainak ismeretével. „Mert mi nem kicsik vagyunk, hanem csonkítottak!” – s akárcsak Európa, mi is megértünk „egy erősebb, erőteljesebb törvényhozásra, egyházszervezésre és harcászatra”.

Neumann Andrea