A Hargita megyei tanulók házaival is együtt szeretne működni az elkövetkezőkben a Hargita Megyei Tanács

Hargita megye – Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke meghívására megbeszélésre került sor a Megyeházán, a megyében működő tanulók háza (tanulók palotái) vezetőivel, hisz azt a tevékenységet amelyet a tanulók házai az iskolán kivüli szaktevékenységek, képzések, edzések és különféle készségek begyakoroltatására végeznek a gyerekekkel azokra az elkövetkezőkbe nagyobb hangsúlyt kell helyezni.

A megbeszélés témáját a csíkszeredai tanulók háza (palotája) részéről nemrég benyújtott igénylés nyújtotta, amely ügyében az elnök egységes megyei szintű megoldás megkeresésére kérte fel a jelenlévőket. A tanácskozáson részt vett Bondor István főtanfelügyelő, Pál Csaba a székelyudvarhelyi Cimbora tanulók háza igazgatója, Pana Maria a maroshévizi tanulók háza igazgatója, Demeter Ibolya a szentegyházi tanulók háza igazgatója, illetve a megyei tanács részéről továbbá Zonda Erika igazgató, Kedves Mária aligazgató és Korpos Szilvia előadó. A résztvevők számára egyértelművé vált, hogy pénzügyileg a Hargita megyei tanulók házai, az illetékes szakminiszétriumhoz, illetve a Hargita Megyei Főtanfelügyelőséghez tartoznak, tevékenységüket a megyeszékhelyi palota jogiszemélyisége alarendeltségében látják el.

Bondor István, főtanfelügyelő elmondása szerint igény van a támogatásra a Megyei Tanácstól, mivel egyes tevékenységre, ahol a gyermekek kiváló eredményeket érnek el, nincs mindig elégséges pénzforrás a szakminisztériumtól. Kedves Mária aligazgatónő a támogatási lehetőségekről számolt be, mivel a tanulók háza közintézmény, a Megyei Tanács juttatás (szubvenció) révén támogathatja, vagy az intézmények mellett működő alapítványok pályázhatnak a Megyei Tanács által kiírt pályázatokra.

Borboly Csaba elnök, összegzésként javasolta, hogy 2008 szeptember 30-ig a tanulók házai vezetői, a főtanfelügyelőség jóváhagyásával, készítsenek egy javaslatot azokról az elképzelt tevékenységekről (képzések, táborok, megbeszélések, események, stb.) amelyeket a Hargita Megyie Tanáccsal közösen kívánnak megvalósítani a 2009-es évben. Így a résztvevők a soron következő őszi megbeszéléséen, még a megyei tanács jövő évi költségvetésének elkészítése előtt egyeztethetnek, a megyei tanács illetékes szakbizottságai vezetői bevonásával.