A halottakra emlékeztek

Akt.:
A halottakra emlékeztek
Mint az elmúlt években mindig, a nagyváradi római katolikus hívek az idén is közösen emlékezhettek november elsején az egykori Olaszi temetőben lévő Gerliczy és Markovits kápolnákban elhunyt szeretteikre.

A Gerliczy kápolnában Fodor József a nagyvárdi római katolikus püspökség vikáriusa rövid beszédében többek között kiemelte: „A jóságos Isten megalkotta a világot, és ebbe a miliőbe belehelyezte a saját képére és hasonlatosságára megalkotott embert. Ezt az örömteli világot a Biblia paradicsomnak nevezi, ahol az Isten gondoskodott az emberről, azonban az ember szerencsétlen nagyravágyásának köszönhetően elveszítette Isten barátságát, amikor elkövette a bűnt, ezért Isten büntetését vonta magára. Bár az ember Isten barátságát elveszítette, de Isten ezek után sem feledkezett meg végleg az emberről. A teremtett világot minden kincsével meghagyta neki, rábízta, hogy hajtsa uralma alá, és fejtse meg titkait, boldoguljon, míg vissza nem tér a porba. De e visszatérés nem száműzetés és büntetés, hanem ahogy szent János Pál pápa mondta halálos ágyán a halál hazatérés az atyai házba. Ma azért jöttünk ide, hogy felidézzük azok emlékét, akik már hazatértek az atyai házba.” A továbbiakban Fodor atya elmondta: „A legértékesebb ajándékunk, amit adhatunk halottainknak, az az imádságunk. Ne sajnáljuk tőlük ezt az ajándékot, ezért mindenszentek estéjétől számítva nyolc napon át mindazok, akik meglátogatják a temetőt vagy templomba mennek és ott imádkoznak teljes búcsút nyerhetnek, amit felajánlhatnak az elhunytakért.” A Gerliczy kápolnából a hívek átvonultak a Markovits kápolnába, hol szintén imádkoztak az elhunytak lelki üdvéért.