A halottak elsősorban imát kérnek

Akt.:
A halottak elsősorban imát kérnek
Az egykori Olaszi temetőben, a Gerliczy, majd a Markovits kápolnánál gyűltek össze imádkozni Nagyvárad katolikusai. A halottakért imádsággal tehetjük a legtöbbet, hangzott el.

A Mindenszentek napi ájtatosság könyörgéssel kezdődött, Fodor József általános helynök, plébános és Kóhr Balázs székesegyházi kanonok, nyugdíjas plébános vezetésével, majd elhangzott az Olvasmány Jób könyvéből és a Szent Lecke Pál Korintusiakhoz írt leveléből.

A későbbiek során Fodor József elmondta: november folyamán az élők rendszerint ünnepet rendeznek elhunyt szeretteiknek, rendbe hozzák a sírjukat, gyertyákat gyújtanak. „Vajon a szív, vagy a lelkiismeret szólal meg ilyenkor? Valószínűleg mindkettő. Mi, élők, adósai vagyunk a temetőnek” – mondta az általános helynök, majd azzal folytatta: a halottak első sorban imát kérnek. Sírdogálni semmi, órákon át ácsorogni a sír mellett semmi, de imára emelni a kezünket a sír mellett – az már valami! – hangzott el.

Mondjunk fohászt

Fontos azokért is imádkozni, akiknek már nincsenek élő hozzátartozói, akik imádkozzanak értük.

Fodor József XXIII. János pápától idézett, aki egy évvel halála előtt azt írta: a világ már nem vonzza, teljesen Istené akar lenni, hogy átjárja az Ő fénye, s ragyogjon át rajta az Egyház és az emberek iránti szeretet. „A mi halottaink is, amikor a halál küszöbén vannak, csak azt akarják, hogy Isten fénye járja át őket. Így mentek el nagyszüleink, szüleink, vagy épp gyermekeink” – mondta az általános helynök. De ha mégis van még valami tartozásuk Isten felé – folytatta – , mondjunk el értük egy fohászt, imádkozzunk elhunytainkért. Az általános helynök elmondta: az Anyaszentegyház különös figyelmet szentel erre, hiszen a halottakért imádsággal tehetjük a legtöbbet, fontos imádkozzunk azért, hogy Isten tisztítsa meg és vezesse őket az örök élet boldogságába.

A későbbiek során egy ima hangzott el a Szűzanyához azért, hogy majd jó halállal haljunk meg – a jámbor keresztény emberek szoktak a jó halál kegyelméért imádkozni, hangzott el. S mivel Krisztus Titokzatos Testében felelősek vagyunk egymásért – a későbbiekben további könyörgések hangzottak el.

Az emlékezés a Markovits kápolnában folytatódott, ahol a jelenlévők énekeltek és elmondták a Miatyánkat.