A gyermekek védelméről tanácskoztak

Nagyvárad – Vasárnap délelőtt a Posticum Egyesület és a Máltai Segélyszolgálat váradi munkapontja a pedagógiai módszereknek a nevelésben játszott szerepéről rendezett kerekasztal-beszélgetést.

Vasárnap a Posticum dísztermében a különböző pedagógiai módszereknek a nevelésben játszott szerepéről tanácskoztak. Dr. Földes Béla, a Máltai Segélyszolgálat váradi munkapontjának vezetője arra a konferenciára hívta fel a figyelmet, melyet 1989 novemberében rendezett az Egyesület Nemzetek Szervezete (ENSZ) a gyermekeket megillető jogokról. Az akkori megbeszélésen tíz kijelentés hangzott el, melyeket német nyelven a Posticumban kifüggesztett plakátokon is olvasni lehetett. Paluska Tibor fordításának köszönhetően azok is értesülhettek ezek tartalmáról, akik nem tudtak németül.

Mint megtudtuk, az ENSZ szerint minden gyermeknek egyforma jogai vannak, ezért nem szabad őket hátrányosan megkülönböztetni. Joguk van ugyanakkor az egészséges és biztonságos élethez, hogy ne szenvedjenek szükséget semmiből.

Egyéb jogok

Joguk van tanulni és a szükségleteiknek, illetve képességeiknek megfelelő képzéshez jutni; játszani, pihenni és a művészi képességeiket megmutatni; az összes őket érintő kérdésben véleményt mondani, és elmondani, hogy mit gondolnak. Joguk van védelemre az erőszakkal, a kizsákmányolással és a rossz bánásmóddal szemben; minden olyan információhoz, amire nekik szükségük van, és hogy a véleményüket szabadon vállalhassák; a magánéletre, illetve hogy az akaratukat figyelembe vegyék; arra, hogy a háborúban és a menekülésben megkülönböztetett védelmet kapjanak, a fogyatékkal élő gyermekeknek pedig joguk van a különleges bánásmódra és támogatásra, melynek segítségével ők is aktív életet élhetnek. Mindezzel kapcsolatos bővebb információk a www.jugendeinewelt.at honlapon olvashatóak.

Ciucur Losonczi Antonius