A Fülöp-szigeti nőkért imádkoztak

A Fülöp-szigeti nőkért imádkoztak
Az idén is megtartották Nagyváradon a Keresztyén Nők Ökumenikus Világimanapját, péntek délután a csillagvárosi református templomban gyűltek össze a résztvevők a közös imára.

Vinczéné Pálfi Judit református lelkész, előadótanácsos, a Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának bihari régióelnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Románul, majd magyarul mondta el: százhetven ország csatlakozott az idén a világimanaphoz, melynek témáját az idén a Fülöp-szigeti keresztyén nők dolgozták ki. A vallásuk miatt üldözött személyek 80 százalékát keresztyén hitük miatt ölik meg, hangsúlyozta ki. „Szeretném, ha Isten mindannyiunknak tiszta szívet adna, hogy őszintén tudjunk megállni a színe előtt, amikor imádkozunk. Legyünk együtt Isten dicsőségére, lelkünk építésére” – hangzott a felhívás. A későbbiek során a felszólalások között közösen énekeltek a jelenlévők, magyarul és románul.

Egyformán fizet

Mioriţa Săteanu, a Bihar megyei Nők Egyesületének alapítója, valamint Széll Katalin nagyváradi képzőművész mutatták be két nyelven a Fülöp-szigeteket. Többek között elhangzott: a Fülöp-szigetek Dél- és Délkelet Ázsia egyetlen döntően keresztény szigetországa. Csűry István református püspök, valamint Radu Rus ortodox pap, tanár, a nagyváradi ortodox líceum igazgatója olvasta fel a Máté 20 1-16 részt, erre építették a későbbiekben elhangzó üzenetüket a különböző felekezetek képviselői. A példázat arról szól: Isten egyformán akar fizetni az elsőknek és az utolsóknak egyaránt.

Budai Lajos, a belvárosi baptista gyülekezet lelkipásztora az evangélium üzenetét közvetítette: Isten nagy árat fizetett értünk Krisztus által, s annak, aki hiszi, hogy Jézus áldássá lett számunkra a Golgota hegyén, annak Isten bocsánatot ad. Keresztényként célunk az üdvösség, s ha körülnézünk és látjuk, milyen szép a világ körülöttünk, gondoljunk arra, hogy a Mennyország ettől sokkal szebb, olyannyira, hogy elképzelni sem tudjuk. Ezt adja Isten azoknak, akik hisznek az Ő fiában, Jézus Krisztusban.

Ami fontos

Csűry István püspök elmondta: Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából kicsit áttanulmányozta költészetét. Él-e még az Isten? című versében az fogalmazódik meg: akármennyi a gond és a fájdalom, az életünket nem szabad másképp gondolnunk, csak Isten közelségében. Horizontálisan gondolkodva felmerül bennünk a kérdés, hogy van-e igazság ezen a földön. Vajon el tudjuk fogadni az üzenetet, vagy ott ólálkodik a kisördög, s jobbnak tartjuk magunkat a másiknál. A transzcendentumból Isten megszólal: lehetnek közöttünk különbségek, méregethetjük egymás tettét, de ami igazán fontos, az az, hogy Isten országa a miénk. Adja Isten, hogy ebben a hitben tudjunk együtt lenni.

Radu Rus átadta Sofronie Drincec ortodox püspök üzenetét, s a példázat alapján arra tért ki: Isten jósága és igazságossága nyer itt bizonyítékot, A későbbiekben Aranyszájú Szent János ehhez kapcsolódó imádságát olvasta fel. Isten hívása mindenkihez szól – románokhoz és Fülöp-szigetiekhez, reformátusokhoz, ortodoxokhoz és katolikusokhoz. Isten üdvösségre hív bennünket – hangzott el.

Kiss Albert székesegyházi főesperes kihangsúlyozta: mily nagyszerű, hogy akár fiatalok, akár öregek vagyunk, akár házasság előtt állunk, akár a halálos ágyunkon fekszünk, ugyanazt az ajándékot kapjuk, amelyet Isten készített számunkra. De nem elég, ha csak lődörgünk, válaszolni kell Isten hívására, nem szóval, hanem az életünkkel, hiszen „ha fejetlenek vagyunk a földi életünkben, hová tesszük majd az örök élet koronáját”. Fontos, hogy szívünk mélyére érjen Isten hívása, s olyan keresztény életet éljünk, hogy másoknak is örömük legyen ebből.

Ajándékba kapjuk

Vătămănelu Mihai ferences görög katolikus pap arról szólt: az üdvösséget ajándékba kapjuk, nem azért, mert jók vagyunk, hanem azért,mert Isten szeret bennünket. Mindannyian hívást kapunk, hogy munkálkodjunk Isten szőlőkertjében, de az ajándékot kegyelemből kapjuk. Azok, akik magukat igazabbnak tartják másoknál és elégedetlenkednek, ezt nem értették meg… Păşcuţi Laurenţiu pünkösdista lelkipásztor felhívta a figyelmet arra: fontos, hogy kontextusba helyezzük a bibliai idézetet, akárcsak az, hogy eredetileg kinek szánta Jézus a példázatot – jelen esetben azoknak, akik közel álltak hozzá és már válaszoltak Isten hívására. „Ha Isten jó, vajon nekünk nem kellene szintén jóknak lennünk egymással szemben?” – tette fel a kérdést, majd azt kívánta, azon a napon, amikor Isten színe elé kerülünk, mondja azt nekünk: hűséges szolga, jól dolgoztál…

Hasonlóak vagyunk

Molnár Imola unitárius lelkipásztor azt hangsúlyozta ki: a világ más-más pontján asszonyok élik mindennapjaikat gondok, örömök közepette, de teljesen mindegy, a világ melyik pontján élnek, bánatukban és örömeikben hasonlóak, törékenyek és ugyanakkor erősek, imáikban egy kis részt szánnak maguknak és jóval többet szeretteiknek. Isten előtt egyenlőek vagyunk, hiszen Ő jó és igazságos, s ha néha úgy tűnik, hogy kevesebbet adott, gondoljunk arra, hogy máskor meg bőkezű volt. „Arra kérem Őt, legyen mellettünk és érintse meg mindannyiunk lelkét!”- mondta a lelkipásztor. Mioriţa Săteanu olvasta fel az imát a Fülöp-szigeti nőkért, Széll Katalin pedig köszönetet mondott azért, hogy Isten meghallgatja imádságainkat és egészséget ad nekünk.

Két nyelven

Mint elhangzott, Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkipásztor nem tudott jelen lenni, de a hívek részt vettek, akárcsak a Messiási Zsidó Hitközség tagjai. Záróimádsággal és a közösen, két nyelven elmondott Miatyánkkal folytatódott az alkalom, Csűry István és Radu Rus mondott áldást, majd mindannyian szeretetvendégségre voltak hivatalosak, melyen a Fülöp-szigeti hagyományos eledelt, a banánkenyeret kóstolhatták meg.

Neumann Andrea