A forrás közelében lenni

A forrás közelében lenni
Nagyvárad – Vasárnap délelőtt a Bazilkában tartották a hétvégén zajlott Papi hivatások nyomában elnevezésű országos hittanverseny ünnepi záró szentmiséjét. Exc. Böcskei László megyés püspök prédikált.

Március 25-27. között a nagyváradi Szent László Római Katolikus Gimnázium hatodik alkalommal biztosított otthont a Papi hivatások nyomában elnevezésű megyeközi hittan emlékversenynek. A rendezvényt záró ünnepi szentmisét vasárnap délelőtt tartották a Bazilikában. Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: nagyböjt harmadik vasárnapja kitünő alkalom a katolikusok számára, hogy tovább haladjanak a megtérés és a bűnbánat útján. Több imával és önmagukba való tekintés által megpróbáljanak közelebb kerülni Istenhez és Krisztushoz társulni, jobban a Megváltóra figyelni.

A főpásztor külön köszöntötte a diákokat- akik a megmérettetésen való részvételükkel nem csupán tudásukról tettek tanúbizonyságot, hanem hitükről, Isten iránti ragaszkodásukról és szeretetükről is-, a felkészítő tanáraikat és kisérőiket, valamint azokat a fiatalokat is, akik aktívan bekapcsolódtak a szintén szombaton zajlott lelki napba.

Belső szomjúság

Az evangéliumi részletet Mons. Fodor József általános helynök olvasta fel Szent János könyvéből. Homílilájában a megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a bibliai történet színhelye egy kis település, melynek kiemelkedő pontja az a régi kút, ahol Krisztus találkozott a szamariai asszonnyal. A nő mindennapi kötelességét teljesítette éppen, vagyis vizet merített a kútból, hogy hazavigyen az életet jelentő forrásból. Ebben tehát nem volt semmi különleges, máskor is találkozott helybéliekkel és átutazókkal, akik ugyanígy tettek. Rendkivüli esemény akkor történt, amikor a helyi szokások ellenére az ottlévő férfi megszólította őt, és inni kért tőle. (A zsidók általában nem érintkeztek a szamaritánusokkal). Látszólag elbeszélt egymás mellett az asszony és Krisztus (mert róla volt szó), valójában azonban mindketten az életet adó forrásról beszéltek, azzal a különbséggel, hogy míg a nő a fizikai értelemben vett kútra gondolt, addig Jézus egy olyan forrásra világított rá, melynek vize mélyebbre hat, vagyis a belső vágyainkból és szükségleteinkből fakadó szomjúságot enyhíti.

Krisztus tehát a mindennapokból kiindulva, a látszat mögé nyújt betekintést nekünk. Nemcsak kecsegtetett, hanem elvezet bennünket ahhoz a felismeréshez, mely egy új élet kezdetét jelenti a keresztény emberek számára. A nagyböjti szent időszak is így szólít meg minket, és kinálja nekünk a megtérés gyümölcsét, azaz lehetőséget teremt számunkra arra, hogy felfedezve önmagunkat, arra a forrásra építsük a kibontakozásunkat, melyet Isten helyezett belénk, hangsúlyozta a főpásztor.

Magunkra találni

A szamariai asszony a kereső, önmagával mindig elégedetlen örök ember megtestesítője is egyben, aki minden lehetőséget kipróbál, mert vágyik az igazi, boldogabb élet után. Krisztus a peremről a középpontba, a forrás közelébe helyezte őt, s ezáltal feltárta neki a valóban fontos élet titkát. „Magunkra találni nem mást jelent, mint a valódi forrás közelében lenni. A forrás közelében levés tehát az életet jelenti. Engedjünk mi is a krisztusi megszólításnak, mert akkor biztonságban tudhatjuk magunkat”, tanácsolta a megyés püspök.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: , , ,