A fizetésünk felét megesszük

Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint egy
személynek több mint 700 lejre van
szüksége a havi megélhetéshez. A
nyugdíjasoknak ennél kevesebből kell
gazdálkodni.

Egy romániai alkalmazott átlagosan havonta
860, míg egy nyugdíjas 671 lejt költ el
élelemre, italra és dohányárura
az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint. A
munkanélküliek zsebét 465, míg a
mezőgazdaságban dolgozókét 504
lejre terhelik meg az ezirányú
kiadások. Ha lebontjuk az adatokat, akkor
kiderül, hogy egy átlagos romániai
polgár élelemre és italra 380
lejt költ havonta, míg egyéb
termékeket 200 lej értékben
vásárol. Természetesen ezek az
összegek a nyugdíjasoknál, a
munkanélkülieknél és a
mezőgazdaságban dolgozóknál
kisebbek. Ha országos szintre vetítjük
az összegeket, akkor egy átlagos
családnak körülbelül 2081 lejre van
szüksége, ami személyenként
majdnem 700 lejt jelent. Összességében
az adatok szerint az egy háztartásra
jutó pénzösszeg felét
élelmiszerekre, dohányárura és
italokra fordítják.  Város
és vidék Jelentős
különbségek vannak a városon
és a vidéken élők
jövedelmeit illetően. Míg a városon
élők jövedelmének átlagosan
63,4 százaléka származik
fizetésből, addig vidéken a
jövedelemforrás 34,2 százaléka a
terményekből folyik be. Vidéken az
élelmiszerek csaknem fele saját
forrásból megoldott, míg
városon ez az arány mindössze az
élelmiszerekre költött összeg
egyötödét teszi ki.
 Fizetésemelés Az
élelmiszereken és más
kiadásokon túl a városon
élők csaknem háromszor annyi
költenek adóra és illetékekre,
mint a vidékiek. Mindehhez azonban nem járul
hozzá jelentős fizetésemelés,
annak ellenére, sőt, februárban
csökkent a romániai átlagfizetés
a januárihoz képest. A legjobban a
repülőtársaságok alkalmazottai
keresnek, akiknek átéagfizetése
meghaladja a 3000 lejt, míg a legrosszabbul a
vendéglátóiparban dolgozók
kerestek februárban, akiknek a fizetése alig
haladja meg a 700 lejt.