A ferences tagság sajátos lelkisége

A ferences tagság sajátos lelkisége

Nagyvárad – Kedd délután a Bazilika
kápolnájában e havi
összejövetelüket tartották a
váradi Ferences Világi Rend tagjai. A
rendezvény meghívottja Böcskei
László római-katolikus megyés
püspök volt.


A Szent László
királyról elnevezett váradi
Ferences Világi Rend 1992-ben alakult
újra a Barátok templomában. Az
első lelki vezető Németh
László
plébános volt, a
tagok közt akadtak olyan személyek is, akik
még a negyvenes évek második
felében tettek fogadalmat. Később
Mons. Fodor József vikárius vette
át a rend
irányítását, amikor pedig
az általános helynök számos
elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni az összejöveteleken,
vendégpapokat  és orvosokat
hívtak meg a találkozókra.
1992-1995 között nagy
népszerűségnek örvendett a
rend, a tagok száma ekkor
megközelítette a negyven főt. Ezt
követően többen lemorzsolódtak,
tizennégyen meghaltak, sokan
áttelepültek  
Magyarországra. Több éves
megbeszélések, viták és
előkészületek után 2008-ban
létrejött a Romániai Ferences
Világi Rend, mely román és magyar
testvéri közösségekből
áll. Területileg a szervezet három
részre oszlik, a váradi csoport a
Nyugat-Erdélyi Regionális Testvéri
Közösséghez tartozik.
Tevékenységük közé
tartozik a
kórházpasztoráció,
Mikulás-napi akcióknak a
szervezése az állomáson,
öregotthonok és árvaházak
látogatása, búcsúkon,
illetve szentimádásokon való
részvétel. A tagok tavaly
örömmel konstatálták, hogy egy
ferences rendi atyát “kaptak”, pater Pantea
Tibor
testvér személyében.

Sajátos lelkiség


Az e havi gyűlés meghívottja
Böcskei László megyés
püspök volt, akinek Szabó
Katalin
, a Romániai Ferences Világi
Rend regionális minisztere és
András Etelka helyi vezető
számolt be a szervezet
problémáiról. Mint kiderült,
főleg teremgondokkal és
létszámhiánnyal
küszködnek. Az egyházmegye
főpásztora azt tanácsolta nekik: ne
ragadjanak le a külső
formaságoknál, hiszen a ferences
tagság egy sajátos lelkiséget
jelent. A szeretet, a türelem és a
nyitottság   jegyében
gondolkozzanak el azon: mit tehetnek annak
érdekében, hogy a
közösség mások
számára is vonzó legyen, és
meg tudjon felelni a küldetésének.

Ciucur Losonczi Antonius