A Fejlesztési Minisztérium finanszírozza a világörökség részét képező műemlékek

Románia kormánya július 9.-én jóváhagyta, hogy a Fejlesztési minisztérium finanszírozza azon helyszínek területrendezési és urbanisztikai dokumentációjának kidolgozását vagy aktualizálását, ahol a világörökség részét képező műemlékek találhatóak.

A megyei tanácsok minden év szeptember 31-éig el kell küldjék a Fejlesztési Minisztériumnak azon elsőbbséget élvező helyszínek listáját, amelyek területrendezési és urbanisztikai kidolgozása a következő évben megvalósul. A beérkezett javaslatok alapján a minisztérium kidolgozza a Világörökség részét képező műemlékek helyszíneire vonatkozó urbanisztikai és területrendezési dokumentumokat.

A területrendezési dokumentumoknak tartalmazniuk kell azon jellegzetes szabályozásokat, amelyek hozzájárulnak a világörökség részét képező műemlékek védelméhez, ugyanakkor a terveket úgy kell kidolgozni, hogy megkönnyítse az egész térség integrált fejlődését.

Románia világörökségi helyszínei:
– Erdélyi szász falvak erődtemplomokkal
– Hurezi kolostor
– Külső falfestésű moldvai templomok
– Máramarosi fatemplomok
– Dák várak a Szászsebesi havasokban
– Segesvár központja
– Duna Delta