A faipart is sújtja a válság

A faipart is sújtja a válság

A gazdasági válság
hatását a faiparban érdekelt
cégek is megérzik, akik a személyzet
munkamoráljának növelésére
fektetik a hangsúlyt.


A Határok Nélkül –
Magyar-Román Üzleti
Együttmuködéseket
Támogató Program keretében faipari
és építoipari cégek
közötti workshopot szerveztek a Kereskedelmi
és Iparkamara szatmárnémeti
székhelyén. Az
együttmuködés fo célja a
romániai és magyarországi
cégek közötti
együttmuködés, illetve a
gazdasági válság idején is
versenyképes termékeket és
szolgáltatásokat produkálni,
mondta Daniela Culic, a Szatmárnémeti
Kereskedelmi és Iparkamara igazgatónoje.
Ana Otelea, a gazdasági minisztérium
képviseletében elmondta: a faipar
két részre osztható, a
faalapanyagok
eloállításának
iparára, illetve a fából
készült termékek iparára,
melyek képviseloi megérzik a
gazdasági válság hatásait.
Országosan mintegy tizenegyezer faiparban
tevékenykedo céget regisztrálnak,
melyek 92 százaléka kis- és
közép vállalkozás. A
2004-2007 közötti idoszakban a technikai
fejlesztéseknek köszönhetoen a faipar
termelékenysége
megkétszerezodött, azonban 2008.
utolsó két hónapjában
már érezhetové vált a
válság hatása, mert
csökkenést regisztráltak. Otelea
szerint nehéz válságkezelo
tevékenységrol beszélni, de a
legnagyobb romániai
bútorgyártók vezetoi
szövetkeztek és a bútoripar
válságkezelo csomagját
bemutatták a Kormánynak, mely 14 pontot
tartalmaz. A javaslatnak két fo alappiré
van, egyik a fa árának
csökkentésére vonatkozik,
másik a piac kiterjesztésére. A
Kormány több intézkedést
foganasított a piac
fellendítésére, melyek
között a kockázati alap is szerepel a
volt szovjetuniós országokba
történo piacnyitás
fedezésére. A gazdasági
minisztérium képviseloje felhívta
a gazdasági egységek figyelmét a
lehívható pénzalapok
létezésére és arra, hogy a
Kormány által biztosított
támogatás
igénylésének
procedúrája sokkal egyszerubb, mint az
EU-s pénzalapok lehívása.