A diákok 10%-a bukott meg

Szatmár megye – A Szatmár megyei tanintézményekben tanuló 44 514 diák közül 90,11 százaléknyian értek el átmenő jegyet az I. félévben. Nőtt az iskolaelhagyás és az iskolai szabályzathoz való igazodás is problémát okoz.

A 20009/2010-es tanév első félévében a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség szaktanfelügyelői több száz órai, minden oktatási szintet átfogó inspekció eredményeképpen állították össze az első félév értékelését. Kónya László főtanfelügyelő–helyettes szerint ez több pozitív pontot is tartalmaz. A főtanfelügyelő–helyettes elmondta, a megyei pedagógusok többsége a módszertani követelményeknek megfelelő évi és szemeszteri tervek alapján dolgoznak — alkalmazzák az aktív tanítási módszereket, valamint gazdag szemléltető eszköztárat használnak. „Az eredményhez hozzájárul az is, hogy az egyes iskolák szintjén jól működnek a módszertani bizottságok, de hasonló jó eredményekhez vezetett az is, hogy egyre több tanintézmény áll partnerkapcsolatban hazai és külföldi iskolákkal” — magyarázta Kónya.
Csökkene az iskolaelhagyás
Az új tanügyi törvénytervezet értelmében a IX. osztály az általános iskolai szinthez fog tartozni, ami Kónya szerint biztosítja azt, hogy a VIII. osztály elvégzése után több diák maradjon az oktatási rendszerben. Tudni kell, hogy az általános iskolai tanulmányok befejeztével a diákok 5 százaléka nem fejezi be a kötelező X. osztályt — nem tanul 16 éves koráig, mint ahogy a törvény megköveteli. „Ellentétben a többi kollégával, aki negatívan értékeli a tervezet ezen részét, én úgy érzem, hogy így csökken az iskolaelhagyás aránya a VIII. osztály elvégzése után, de a költségvetés szempontjából is jó” — folytatta Kónya. A tervezet háránya az lenne, hogy az általános iskolához tartozó IX. osztályban még nem lennének jogosultak a hátrányos szociális helyzetű diákok a líceumi pénz néven ismert támogatásra — jelenleg a kilencedikesek egyharmada kapja az említett támogatást.
A 20009/2010–es és a 2008/2009–es tanév I. félévi adatainak összehasonlítása
                                                                                        2009/2010–es tanév                                                         2008/2009–es tanév
Beiratkozottak száma                                                             44 514                                                                                   38 696
Az első félév végén iskolába járó diákok száma                       43 778                                                                                    38 545
Más megyébe költözött diákok száma                                       190                                                                                        113
Más megyéből megyénkbe költözött diákok száma                    41                                                                                          23
Hiányzás miatt eltanácsolt diákok száma                                     7                                                                                           11
Más okok miatt eltanácsolt diákok száma                                  118                                                                                          9
Hiányzás miatt kicsapott diákok száma                                     114                                                                                        109
Más okok miatt kicsapott diákok                                                3                                                                                            6
Magaviseleti jegy csökkentése (9 és 7 között)                         1676                                                                                      1755
Magaviseleti jegy csökkentése 7–es alá                                   458                                                                                         417
Az I. félévet elvégzett diákok aránya                                      90,11%                                                                                   89,34%