A derék asszony dicsérete

Akt.:
A derék asszony dicsérete
Nagyvárad- Szerda délben a Székesegyházban zajlott hálaadó szentmisével ért véget a szeptember 21-23. között Váradon megrendezett Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének találkozója.

Szeptember 21-23. között a a várad-velencei Lisieux-i Kis Szent Teréz és a várad-olaszi Szent Rita nőszövetségek szervezésében (elnök asszonyok Fleisz Judit és Stelli Olga, lelki vezetők Curaliuc Demeter és Kiss Albert) Nagyváradon zajlott az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének XVI. Őszi Találkozója, melyen 29 elnöknő és 13 pap vett részt Partium és Erdély kisebb-nagyobb helységeiből.
Szerda délelőtt a beszámolók, illetve a lelkipásztori tanácsok, javaslatok után a hölgyek megtekintették a Püspöki Palotát és a Székesegyház múzeumi gyűjteményét, majd délben Mons. Fodor József általános helynök mutatott be hálaadó szentmiseáldozatot.

Fogadalom megújítás

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Elmélkedésében a vikárius egy francia szónok nagy hatású munkáját is figyelembe véve a Példabeszédek könyve 31. fejezetének 10-től 31-ig terjedő verseit elemezte, mely a derék asszony dicséreteként közismert. Az olvasmányként idézett szentírási rész többek közt arról szól, hogy amíg a férj napközben el van menve otthonról, a szerető feleség szeretetet, harmóniát és egységet teremtve várja őt haza. A perpatvart kerülve gondoskodik a háztartásról, és tevékenysége három „munkaköri leírással” jellemezhető. Fáradhatatlan munkaszeretete miatt ő kell fel először és fekszik le utoljára; a munkáját tervszerűen végzi, vagyis Istenbe vetett bizalommal nem kapkod, hanem mindig megfontoltan cselekszik, és friss vállalkozókedvvel előre elképzeli a munkarendjét; s végül, de nem utolsósorban vidám, mert kedvét és örömét leli a munkájában, nevetve néz a következő nap elé. Emellett szeretettel gondol a szolgálóira, beosztottjaira, nem önző vagy kapzsi, hanem a fölöslegéből ad a szegényeknek, gondolkodik a rászorultakról, nagylelkűsége miatt „az ősanyja a keresztény karitásznak”. Ugyanakkor bölcs, és szellemi kincseit szívesen megosztja, közli másokkal, irgalmasságát nem csak testi, hanem lelki cselekedetek által is gyakorolva, Istennek tetsző életét él.
Az áldoztatás után a nőszövetségek elnök asszonyai Kovács Sándor kolozsvári főesperes, országos lelki vezető irányításával megújították fogadalmukat.

A nő teremtése

Prédikációjában Mons. Fodor József vikárius egy hindu mondát is elmesélt, mely a nő teremtéséről szól. Eszerint Isten fogta a Hold kerekségét, a kígyó testének hullámzását, a lián erős szárának karoló erejét, a fű halk remegését, az ágakon libegő levelek röpke báját, a rózsa frissességét… Fogta az Isten a barack zamatát, az őz riadt futását, hozzákeverte a levegő megfoghatatlanságát, a felhőszakadás után a szivárvány eget átívelő lágy hídját. Fogta a nyúl félénkségét, a páva hiúságát, a veréb pehelytollát, a róka ravaszságát, a gyémánt keménységét, a szajkó locsogását, a galamb turbékolását… Fogta a méz édességét, az epe keserét, a tigris kegyetlenségét, a ló hidegségét, a tűz hevét, az alkony pírját. Összekeverte mindezt és megalkotta a nőt. Művét fenségesnek s csábítónak látta. Büszke volt rá, méltónak találta az egész világ csodálatára. Nagy lélegzetet vett, és frissen teremtett művét odaajándékozta a férfinak.

Ciucur Losonczi Antonius