A decentralizáció és a szubszidiaritás elveit kell követni

Maros megye – Románia közigazgatási átszervezésében nem egy a sokszínű Európában már létező modellt, hanem a decentralizáció és a szubszidiaritás elveit kell követni.

A jövőben nem csak a decentralizációról kell beszélni, hanem figyelmet kell fordítani az ország adminisztrációs átgondolására ezt kővetően, pedig ennek átszervezésére, mondta kérdésre válaszolva Markó Béla szövetségi elnök a Szovátán megrendezett „Régiók az értékek Európájában” című konferencián. Továbbá kifejtette, több alternatíva lehetséges, például a régiók átszervezését kővetően ezeknek adminisztrációs feladatokkal való felruházása, vagy „átgondolhatjuk a jelenlegi megyéket”. Véleménye szerint minden képen szükséges a szemléletváltás mivel egy „többszínű ország vagyunk, különböző regionális identitásokkal és a mi szemszögünkből az etnikai összetételt is figyelembe kell venni”. Az elnök szerint nem kell egy már létező modell után igazodni hanem a decentralizáció és a szubszidiaritás elveit kell követni.

A régiók közigazgatási hatáskörére vonatkozóan elmondta, több modell létezik, akár a francia modellről is lehet beszélni, ahol a megyék és a központi állami irányítás között van még egy közigazgatási szint, a régiók. Szerinte hosszú viták eredménye képen lehet eljutni oda, hogy milyen hatásköre legyen egy régiónak, mi marad a megyéknél és milyen hatáskörük legyen a helyi közigazgatási egységeknek. A lehetséges hatáskörökre vonatkozva példának hozta fel a gazdasági kérdések eldöntését, gazdasági stratégiák kidolgozását, infrastrukturális fejlesztést, „ebben szerintem a majdani régióknak elsődleges szerepük lehetne”, véleményezte az elnök. Majd kijelentette, „Egy szemléletváltásra van szükség Romániában, az, hogy hagyjuk érvényesülni a régiókat, a helyi sajátosságokat, ami elvezethet a területi autonómiához is”.
Az RMDSZ-nek van elképzelése az átszervezést illetően, elkészültek az elemzések „és akár holnap is neki tudnánk fogni az átszervezéshez”. Kijelentette, „Meg kell győznünk a partnereket” de úgy értékeli, hogy változik már a szemlélet mivel a decentralizációt ma már a nagy többség elfogadja, „lassan-lassan bizonyos intézményeket már alá lehet rendelni a helyi közigazgatásnak, mernek arra gondolni, hogy iskolák és kulturális intézmények dolgában nem feltétlenül Bukarestben kell dönteni”. Bízik abban, hogy a regionális sajátosságok kérdésében is bekövetkezik a szemléletváltás.