A Csodásérmű Boldogasszony üzenete

A Csodásérmű Boldogasszony üzenete
Nagyvárad – Az idén is november 27-én tartották a Katalin-telepi Csodásérmű Boldogasszony templombúcsút. A zsúfolásig telt isteni hajlékban Bogdán István vendégszónok, a Szent József-telep plébánosa mondott szentbeszédet.

Az evangélium Szent Lukács könyvéből szólt, prédikációja kezdetén Bogdán István tisztelendő arra az 1830. november 27-i napra emlékeztette az egybegyűlteket, amikor a Szűzanya egy látomás révén Labouré Szent Katalint használta fel arra, hogy közvetítse a csodásérem üzenetét, mondanivalóját. Mária egy félgömbön állt, kezében a glóbuszt tartotta, melyen aranykereszt állott, a kézujjait pedig gyűrűk díszítették, amelyekbe különböző nagyságú drágakövek voltak illesztve, és csodás fény sugárzott belőlük. Ezek a sugarak azoknak a kegyelmeknek voltak a jelképei, amelyket Szűz Mária kiáraszt mindenkire, aki csak kéri tőle. Ezt követően a jelenés hirtelen megváltozott: a Boldogságos Szűz már nem tartotta a földgömböt, hanem leeresztett fénysugarakat árasztva, karjai irgalommal telve tárultak a Föld felé, az alakja körül pedig az “Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, ki hozzád menekülünk” felírat jelent meg.

Kegyelmet áraszt

Katalin azt a megbízatást kapta Tőle, hogy veressen érmét e minta szerint, s akik ezt bizalommal hordják, azokat elárassza majd a kegyelem. A nővér azután látta a medalion másik oldalát is, melyből szintén kegyelem áradt, s melyen Mária nevének kereszttel koronázott monogramja, alatta Jézusnak tőviskoronával körülvett, illetve a Szűzanya tőrrel átdöfött szíve volt látható, a képet pedig a tökéletességet jelképező tizenkét csillag vette körül.

A plébános szentbeszédében hangsúlyozta: Mária élő forrás kell legyen számunkra a 21. században is, mert Ő szülte az Üdvözítőt a világra, és szüli bennünk újra a kegyelmet, ha a fiára figyelünk. Az emberiségnek Jézus Krisztusra kell emelnie a tekintetét, mert csakis akkor oldódhatnak meg a problémáink, ha visszatérünk a keresztény tanításokhoz, a tiszta erkölcshöz és az evangélium mondanivalójához, ha újra és újra átéljük, amit Isten üzen az igéje által. A búcsúünnep üzenete és mondanivalója számunkra az, hogy az Úr akarata szerint kell éljünk és berendezzük környezetünket, úgy kell cselekedjünk, ahogyan a Mindenható kéri, s akkor abban a kegyeletben, áldásban és örökéletben lesz részünk, mit Jézusnak.

Ciucur L. Antonius