A csillagok felé haladt

A csillagok felé haladt
Nagyvárad – Péntek délután Sic itur ad astra (Eképpen haladunk a csillagok felé) címmel a Partiumi Keresztény Egyetem Bolyai-termében a közelmúltban elhunyt Toró Tibor professzorra, atomfizikusra emlékeztek.

A közelmúltban elhunyt Toró Tibor professzor, atomfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja a Sapientia Alapítvány kuratóraként cselekvő módon hozzájárult a Partiumi Keresztény Egyetem alapításához és megerősödéséhez. Ezért, valamint életműve és a nemzeti ügy mellett elkötelezett személyisége iránti tiszteletből kezdeményezték az emlékkonferencia megszervezését.

A PKE Bolyai-termében összegyűlt érdeklődőket Tolnay István előadótanácsos, Toró Tibor egykori munkatársa köszöntötte. Hangsúlyozta: fájó szívvel vállalta a moderátori szerepet, hiszen tavaly ősszel még arról egyeztetett az általa polihisztornak nevezett professzorral, hogy mikor fog újabb előadást tartani az egyetemen, s rávilágítani olyan helyi dolgokra, melyekről talán még a váradiak sem tudnak sokat. Dr. János- Szatmári Szabolcs egyetemi előadótanár, a PKE rektora úgy vélte: Toró Tibor különleges személyiség volt, megtiszteltetés Nagyvárad és a tanintézmény oktatói, diákjai számára, hogy fejet hajthatnak tudása és szerénysége előtt. A tudományok közötti átjárhatóságot testesítette meg, és nem csupán alapos szakmai tudása volt, hanem szerteágazó érdeklődése mindenre kiterjedt. A nemzeti kultúra egységében gondolkodott, öröksége színvonalas kutatásra, minőségi tanulásra, oktatásra és nevelőmunkára kötelez bennünket. Kovács Imola, a Sapientia Hungariae Alapítvány ügyvezetője dr. Németh Judit atomfizikusnak, kurátornak a Toró Tiborról szóló személyes hangvételű levelét olvasta fel, melyből az tűnt ki, hogy a professzor milyen mélyen kötödött a családjához, a munkájához, a tanítványaihoz és Erdélyországhoz.

Emlékező előadások

Varga Vilmos színművész szavalata után emlékező előadások hangzottak el. Beszédében Kató Béla tiszteletes, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspökhelyettese, a Sapientia Alapítvány elnöke arra világított rá, hogy miért van szükség olyan, Toró Tiborhoz hasonló oszlopos, kemény, megbízható, becsületes és tisztességes emberekre, akik igazodási pontot és követendő példát jelenthetnek a mai fiatalok számára. Arra emlékeztetett: a néhai professzor komolyan vette felvállalt feladatait, úgy, hogy sohasem helyezte magát előtérbe, hanem mindig az általános stratégiához alkalmazkodott. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának vezetője Toró Tibor bennünket büszkességgel eltöltő és útmutatóul szolgáló szellemi hagyatékáról beszélt, ugyanakkor pedig az új kormány nemzetpolitikai szemléletváltására hívta fel a figyelmet, mely szimbolikus és gyakorlati úton történő kifejezője annak, hogy a magyarok együvé tartóznak.

Dr. Dávid László egyetemi professzornak, a Sapientia EMTE rektorának és Ulicsák Szilárd miniszteri biztosnak, a Sapientia Hungaria Alapítvány titkárának méltató, a személyesség hangján szóló mondatai után Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a PKE Vezető Tanácsának elnöke szólalt fel. Igei ihletésű, aktuálpolitikai üzenetet hordozó buzdító szavakkal mutatott rá arra, hogy milyen vezető személyisége volt Toró Tibor az erdélyi magyar tudományos- és közéletnek, és egyúttal figyelmeztetett arra: mennyire fontos az, hogy a bibliai Józsuéhoz hasonlóan mi is átvegyük ezt a mózesi szerepet. “Ezt az örökséget a maga egészében vállaljuk. Erdély igéretföldi dimenziójának a felvillantásával, reménységeink, hitünk és elkötelezettségeink kifejezésével emlékezem Toró Tiborra”, fogalmazott a volt püspök.

Szétszórták a hamvakat

Toró Tibor halála előtt úgy rendelkezett, hogy hamvait ne a földbe temessék, hanem az általa megnevezett, szívének oly kedves helyeken szórják szét, többek között Nagyváradon is, ahol szülei és testvére nyugszanak, és ahová számos szép emlék kötötte. A beszédek után ezért az egybegyűltek a Partiumi Keresztény Egyetem belső udvarára vonultak, ahol miután az egykori iskolatárs, Jakab György is felidézte az elhunyttal kapcsolatos emlékeit, Toró T. Tibor azözvegy édesanyjának és a testvérének a jelenlétében szétszórta a hamvak egy részét. Ugyanakkor Tőkés László, a Pro Universitate Partium Alapítvány nevében bejelentette: kezdeményezik egy Bolyai-emléktáblának és egy Toró-emlékjelnek a felállítását a PKE belső udvarán, előbbit ugyanis annak idején az atomfizikus indítványozta.

Ciucur Losonczi Antonius