A cselekvő hazaszeretet példája

Akt.:
A cselekvő hazaszeretet példája
Nagyvárad- Arany János Paszkál premontrei paptanárra és a soproni népszavazásra emlékeztek hétfő este a XXII. Festum Varadinum keretében a váradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének rendezésében.

 

A 20. századi magyar történelem egyik legkülönösebb eseményére- a nyugat-magyarországi felkelésre, illetve a soproni népszavazásra-, s az ebben fontos szerepet játszó Arany János Paszkál premontrei paptanárra emlékeztek hétfő este a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. Köszöntőbeszédében Pásztai Ottó, a Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnöke azt emelte ki, hogy az ötven esztendeje elhunyt Arany János Paszkál 1941-1944 között a váradi Premontrei Főgimnázium aligazgatója, két évig pedig az osztályfőnöke volt. Sajnos manapság kevés embernek ismerős a neve, pedig életében országos hírnévnek örvendett, és megérdemli, hogy emlékezzünk rá.

Vonház Antal titkár felszólalásában egy olyan paptanár profilja rajzolódott ki, aki kitűnő emberismerettel rendelkezett, így a felmerülő problémákat már csirájában kitapintotta és felfedezte, majd megértő atyai szigorral idejében közbelépett. Osztályfőnöki minőségében ugyanakkor nagyon sokat alakított, formált a rábízott ifjakban. Rendszerességre, igényességre és fegyelmezett magatartásra tanította őket, mely tulajdonságok diákjait további életükben is végigkísérték. Emellett széleskörű társadalmi tevékenységet folytatott, hiszen alig volt olyan terület Nagyváradon, melyhez ne kérték volna fel közreműködését, segítségét, gazdag tapasztalatait.

Ösztönszerűen

Pásztai Ottónak az 1921-22-ben Moson, Sopron, Vas és Zala vármegyékben zajlott fegyverest konfliktust is részletesen ismertető előadásában a Sopron Kapisztránjának is nevezett Arany János Paszkál azon tevékenysége bontakozott ki, amikor Trianont követően vándorbottal a kezében és Istenbe vetett hittel Nyugat-Magyarország városait járta annak érdekében, hogy ha kell prédikálással, beszédekkel, buzdítással, kéréssel vagy könyörgéssel felrázza a megfélemlített, kétségbe esett és tespedő lelkeket, és a Nyugat-Magyarországot elrabolni szándékozók ellen cselekvésre bírja. Mint elhangzott, ez irányú munkája olyannyira eredményes volt, hogy az osztrákok elfogatási parancsot adtak ki ellene, hozzáfűzvén, hogy az elfogása életveszéllyel jár!

„Arany Paszkál főtisztelendő tanár úr egyike volt azoknak, akik ösztönszerűen megérezték, hogy feltámadásunk Isten segítsége mellett csak a saját erőnkből lehetséges. Ő valóban tettre kész és a cselekvő hazaszeretet papja volt. Harcolt fegyverrel a kezében, meg a szó hatalmával és egész lelkének meggyőző erejével. Hasonló azokhoz a régi magyar egyházi férfiakhoz, akik ha béke honolt, közvetítők voltak Isten és a hívek közt, ha pedig a haza úgy kívánta, akkor áldást osztó kezük kemény ököllé vált, híveik élén rózsafüzérrel díszített kardjukkal a betört ellenség ellen fordultak”, hangsúlyozta a premontrei öregdiákok vezetője.

Zenés-irodalmi műsor

A rendezvényen zenés-irodalmi műsorral közreműködtek a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai (Benedek Boglárka, Dudás Petra, Hoffmann Pál, Kalmár Dávid, Kurucz Brigitta, Majoros Péter, Német Bianka, Rapa Erik, Sütő Emese, Szabó Beáta, Szilágyi Dávid, Szmercsányi Cyntia és Veres Janka Eszter), akiket Fehér Gabriella, Molnár Cecília és Zalder Éva tanárnök készítette fel, valamint a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének kórusa, Boros Beatrice karnagy vezényletével.

Ciucur Losonczi Antonius