A csatornahálózat-építés újabb fordulópontja

A csatornahálózat-építés újabb fordulópontja
Az érmihályfalvi csatornahálózat kiépítése egy újabb fontos állomásához érkezett nemrégiben: az 5. számú átemelőt készítették az A. Einstein utcán.

A beruházás újabb mérföldkövének kivitelezése kapcsán Nyakó József polgármester felelevenítette: korábban a főtér két oldalán lévő tömbházaknál már elkészültek a gerincvezetékek, a nyugati oldalon a lépcsőházak csatlakoztatása is befejeződött, a keleti oldalon még folyamatban van. Az A. Einstein utcai átemelő megépítésével egy újabb fertőzés-veszélyes gócpont tűnik el ugyanis, abban a városrészben már évekkel ezelőtt elkészült néhány utcában a hálózat, de azzal az „apró” hibával, hogy nem volt működőképes, mert a szennyvíz nem tudott lefolyni, így amikor a vezetékek megteltek, a Fráter Lóránd utcában lévő, legalacsonyabban fekvő ponton forrásként tört felszínre az, aminek nem kellett volna. Ezt hetente/kéthetente szippantással kellett üríteni.

Csatlakozzanak

A szóban forgó átemelő a Jókai Mór–Madách Imre–Liszt Ferenc–Albert Einstein–Fráter Lóránd utcák körzetéből összegyűlő szennyvizet emeli a hálózatba. A polgármestertől megtudtuk még, hogy a város teljes szennyvízhálózatának, ami 56 km lesz, 43%-a készült el, vagyis 24 km, amit használni is lehet. Sőt, az elöljáró kéri is: akik már elkészült rendszerrel bíró utcában laknak, csatlakozzanak a hálózathoz. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta: a csatornát használja mindenki, de mindenki használja rendeltetésszerűen!

Rencz Csaba