A ciános fenyegetésről

Az Európai Parlament Néppárti Frakciójának mai ülésén napirenden szerepelt az az írásbeli kérdés, melyet Áder János és Tőkés László néppárti képviselők a ciánalapú bányakitermelés általános európai tilalma tárgyában kezdeményeztek, és amely a politikai csoportok kellő támogatása esetén kerülhet az Európai Parlament plénuma elé.

A romániai néppárti küldöttség (DLP + RMDSZ) 2010. március 2-i ülésén ne, alakított ki egységes álláspontot ebben a kérdésben. A gyűlésen mindazáltal inkább Marian-Jean Marinescu véleménye jutott érvényre, aki élesen ellenzi a kezdeményezés napirendre tűzését. A demokrata-liberális román képviselők visszautasító magatartásukban – természetesen – nem számíthatnak Tőkés László és RMDSZ-es kollégáik támogatására.

Marian-Jean Marinescu volt román delegációvezető az Európai Néppárti Frakció munkacsoportjának 2010. március 2-i ülésén határozottan ellenezte a ciános kitermelés tilalmára vonatkozó képviselői indítvány néppárti részről való támogatását. A munkacsoport viszont szinte teljes egyöntetűséggel szabad utat adott a tervezetnek. A néppárti frakció elnökségében viszont – kiváltképpen a román ellenző álláspont miatt – szintén megoszlottak a vélemények. Az ügy ezen előzmények után került a mai néppárti frakcióülés napirendjére.

Szintén az előzmények sorába tartozik az a rangos kiállítás, melynek megnyitására, Áder János volt országgyűlési elnök szervezésében tegnap délután került sor, az Európai Parlament épületében. A tíz évvel ezelőtt végbement tiszai ciánkatasztrófa évfordulója alkalmából tartott rendezvényen Jo Leinen, az EP Környezetvédelmi Bizottságának – szocialista – elnöke mondta a megnyitóbeszédet.

A mai frakcióülésen az ügy előterjesztője, Corinne Wortman-Kool holland képviselőnő Románia és Magyarország viszonylatában „kényes ügynek” nevezte a ciánkérdést, melynek körültekintő mérlegelését ajánlotta a néppárti politikai csoport figyelmébe.

Hozzászólásában Tőkés László erdélyi képviselőnk tagadta, hogy magyar–román viszonylatban „kényelmesnek” számítana az ügy. Ez nem etnikai, hanem európai, nem román–magyar, hanem környezetvédelmi kérdés elsőrenden – jelentette ki képviselőnk –, majd tájékoztatást nyújtott arról, hogy az általa vezetett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, valamint az Európai Néppárt tagpártja, az RMDSZ legutóbbi egyeztető tanácskozásukon teljes egyetértéssel szorgalmazták a ciánalapú bányakitermelés európai szintű tilalmának a bevezetését. Hasonlóképpen Borbély László RMDSZ-es környezetvédelmi miniszter is a környezetre nézve káros verespataki bányászati projekt engedélyezése ellenében foglalt állást ismételten.

Áder János, az írásbeli kérdés kezdeményezője szintén visszautasította a ciánügy etnikai síkra való terelését. Jó példaként idézte fel, hogy Csehország már közel tíz éve betiltotta a ciánalapú bányakitermelést, tavaly pedig a Magyar Országgyűlés – a szocialisták és a nemzeti jobboldal egyetértésével – szinte egyhangúlag ebben az értelemben határozott. A környezet, az ivóvízkészlet védelme és az európai biodiverzitás értékei mellett szállt síkra a magyarországi képviselő.

A további felszólalók mindegyike az Áder–Tőkés tervezet néppárti támogatása mellett foglalt állást.

Salvatore Tatarella olasz EP-képviselő azt hangsúlyozta, hogy ez nem Románia és Magyarország vitája, és tőle is távol áll, hogy országunk belügyeibe avatkozzon. Ez egy közös európai természetvédelmi ügy; nem az aranybányászatot, hanem annak egy káros technológiáját ellenezzük – mondotta.

Zuzana Roithová cseh képviselőasszony szintén azon az állásponton volt, hogy az indítványt nem szabad visszavonni, támogatni kell.

Richard Seeber osztrák képviselő ugyancsak azt hangoztatta, hogy ő nem Románia ellenében, hanem az európai környezet védelmében emeli fel a szavát, amikor az igen veszélyes ciános bányászatot ellenzi.

Joseph Daul frakcióelnök a kezdeményezés napirendre tűzésének a sürgetését kifogásolta, mindazáltal a többi politikai csoport támogatásának a megszerzése esetén késznek mutatkozott annak támogatására.

Theodoros Skylakakis görög EP-képviselő az elnökkel szemben az indítvány sürgősségi kezelése mellett érvelt, tekintettel arra, hogy Romániában a verespataki bányászati beruházás már előrehaladott állapotban található.

Szemben valamennyi felszólalóval, Marian-Jean Marinescu román képviselő a küszöbön álló magyarországi parlamenti választások irányába próbálta félreterelni a vitát, a ciános kitermelés ellenzését egyszerű „kampányügynek” állítva be. A romániai bányakitermelés ügyét „rendezettnek” ítélve, Románia ügyeibe való „beavatkozásnak” minősítette a kezdeményezést.

A frakció vitáját lezárva Joseph Daul elnök a frakcióelnökök testülete elé utalta az ügyet, melynek kimenetele – minden bizonnyal – további, Néppárton belüli és frakciók közötti egyeztetéseknek a függvénye.

Brüsszel, 2010. március 3.
Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája