A Canto Armonico-énekegyüttes fellépése

Május 14-én, szerdán este a nagyváradi evangélikus-lutheránus egyházközség meghívására lépett fel a Canto-Armonico kamarakórus, vezényeltek Kiss Csaba és Tóth Donát.

A kamarakórus két részből álló műsorában a barokk kompozíciók mellett Kodály Zoltán kórusművei is elhangzottak. Az első részben felcsendült J.S. Bach Jézus az én örömem című motettája, valamint Johann Ludwig Bach (1677 – 1731) meinengeni udvari karmester, kántor, Unser Leben ist ein Schatten című motettája. A kórus előadta Kodály Zoltán Balassi Bálint versére írt Szép könyörgés című kórusművét (1943).

Vallásos áhitat

A második részben Johann Hermann Schein 1586-1630 között élt német zeneszerző kompozíciója, a Nun danket alle Gott (Mindenki Istent dicsérje) című műve hangzott el. A zeneszerző weimari udvari karmester, Lipcsében a Tamás templom kántora és igazgatója volt, 1623-ban adta ki motettáit és madrigáljait. Ugyancsak ebben a részben csendült fel Kodály Zoltán Sík Sándor római-katolikus pap-költő versére írt Te Deuma. Az előadók a rendezvény vallásos jellegéhez alkalmazkodva csodálatos hangszínnel, átérzéssel, a barokk stílusban való kitűnő jártassággal, valamint Kodály művészetével együttérzően szólaltatta meg a fent jelzett szerzeményeket. Vallásos áhítatot teremtő előadásukkal nagy sikert arattak a lutheránus templom hallgatósága körében.

Tuduka Oszkár