A bűnözők ne számítsanak kesztyűs kézre

A bűnözők ne számítsanak kesztyűs kézre
Bihar megye – A jövőre nézve is határozott, a fizikai erőt alkalmazó fellépést ígért a bűnözők ellen Liviu Popa, a Bihar megyei Rendőrfőkapitányság vezetője.

Szerdán Nagyváradon járt Gheorghi Plai főfelügyelő, az országos rendőrfőkapitány helyettese, hogy ellenőrizze a Bihar megyei rendőrfőkapitányság elmúlt fél évi tevékenységét. Liviu Popa megyei rendőrfőkapitány a sajtó nyilvánossága előtt ismertette az általa vezetett intézmény elmúlt fél évi eredményeit. Popa tudatta: nagyon megnövekedett a kis bűncselekmények száma (könnyű testi sértések, lopások kis tételben, stb.), ennek egyik legfőbb oka az, hogy – régebben bevett szokás ellenére – minden ilyen esetet nyílvántartásba vesznek. Ellenben csökkent a súlyos bűncselekmények száma az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Így például a rablások száma 114-ről 90-re csökkent. Liviu Popa büszkén jelentette be, hogy 70 százalékkal több eset oldott meg a rendősrség vagyis 1226-ról 2079-re nőtt azoknak a bűnügyeknek a száma, melynek elkövetőit elfogták. Az elmúlt fél évben kilenc gyilkosság és nyolc gyilkossági kísérlet történt a megyében, tudatta Popa.

Minden nagyon szép…

Gheorgi Plai a rendőrkapitányságnál és a a szervezett bűnözés elleni osztálynál végzett ellenőrzések nyomán megállapította, hogy a megye jó eredményekkel dicsekedhet, de vannak bizonyos problémák, melyeket ki kell küszöbölni. E problémák zöme az állományhiányból adódik. Plai hozzátette: “büszke vagyok arra, hogy Bihar megyében ekkora gondot fordítanak a munkakörülményekre. Állítom, hogy ebben a tekintetben ez a megye egy lépéssel előbbre jár sok európai országnál.” Újságírók kérdéseire válaszolva Liviu Popa kijelentette: a valutaváltók csalásai ellen az lehet a megoldás, ha rendelet szabályozná az információk kifüggesztésének módját. Az újságírók megkérdezték azt is, mi a véleménye a megyei rendőrkapitánynak arról, hogy egy nagyváradon pénteken este lekapcsolt hőzöngő azt állította, hogy a rendőrök brutálisan megverték. Popa válasza: “nem tűröm azt, hogy bárki is kétségbe vonja a rendőrség autoritását. Azt ígérhetem, hogy a rendőrség a jövőben még erélyesebben fog fellépni”, majd elmondta, hogy amennyiben valaki nem veti alá magát a rendőrség utasításainak, akkor annak jogában áll erőt alkalmazni. “Nem vagyunk mi papok, és nem azért van rendőrség, hogy a rendbontókat csiklandozza”, fogalmazott Liviu Popa.

Pap István