A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztése

A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztése

A Széchenyi2020 program keretében befejeződött a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztése.

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét a Bükkszentkereszti Szlovák Általános Iskolában, amelynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A projekt 20 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  • tornateremben új padlóburkolat kialakítása
  • tornatermi fiú- és lányöltözőblokk felújítása
  • infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában megvalósult tornaterem-felújítás nagymértékben elősegíti a mindennapi testnevelésórák magasabb színvonalú megtartását, valamint hozzájárul a településen és vonzáskörzetében élők életminőségének javításához, a külső szereplők által is sokoldalúbban hasznosuló, megújult tornateremmel.

A részleges akadálymentesítés kialakítása nagy lépés az intézmény megváltozott képességű tanulóinak és vendégeinek teljes esélyegyenlősége felé.

– PR cikk –

 

Címkék: