A bor üzenete

A bor üzenete
A Kárpát-medencei borvidékek képviselői is jelen voltak a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székhelyén tartott vasárnap esti újévi fogadáson.

 

Az újévi fogadáson felszólaló Tőkés László EP-alelnök beszédében felhívta a jelenlévők figyelmét a Kárpát-medencei borvidékek kiállítására, amelyet először tavaly júniusban rendeztek meg Brüsszelben. Akkor kilenc borvidék kiállító volt jelen. A nagyváradi borbemutatóra nem tudott mindenki eljönni, de azokat, akik most nincsenek itt, pótolták az Erdélyből és Kárpátaljáról ide érkezett termelők. „Borászati kiállításunkon és a borkóstoló alkalmával megrajzoltuk a Kárpát-medence magyar felségterületének a térképét. És ezt politikai eszközök nélkül, borászati eszközökkel tettük meg, ezáltal is hirdetvén, hogy a Kárpát medence együvé tartozása nem valamely politikai akarnokság vagy elfogult nemzeti egyoldalúság kérdése, hanem ez egy természetes együvé tartozása annak, ami együvé tartozik földrajzilag, geopolitikailag, vízrajilag, a Kárpátok ölelésében történelmi vagy néprajzi szempontból egyaránt. Úgy határoztunk a Kárpát Medencei Magyar Borászok Egyesületével közösen, hogy egy következő kiállításra Magyarországon, majd Felvidéken, Délvidéken, Szerémségben kerül sor, hogy ezáltal is szolgáljuk az összetartozás, a határok feletti nemzetegyesítés nemes ügyét” – emelte ki a kiállítás eszmei üzenetét Tőkés László, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a borkóstolásra feljogosító, tíz lej értékű borjegyekből származó bevételeket a borászok a Partiumi Keresztény Egyetem támogatására ajánlották fel.

 

Szeresd a bort!

 

A fogadáson felszólalt Csávossy György, költő, borász, akit az erdélyi magyar borászok doyenjeként konferáltak fel, és aki igen ihletett beszédet mondott a borról. Ebből idézünk: „aki bort iszik, géniuszt iszok, idézem Baudelairet, és tudom, hogy a költőnek igaza van. A bor a lelket az ajkak küszöbére emeli és csodás igék kimondásának a képességével ajándékoz meg. Szeresd a bort, mert a barátság itala. Szeretetet és melegséget csepegtet szívedbe, megértést, de ha kell megbocsátást is. Szeresd a bort, mert a remény forrása, visszaadja a hitedet önmagadba, a holnapba, a siker lehetőségébe, az igazságba. Nincs ennél értékesebb ajándék a megpróbált emberi lélek számára. Szeresd a bort; benne rejlik a hosszú élet titka, testnek és léleknek istenáldotta orvossága. Gyógyítja a bánatot, a keserű csalódások sebeit, de teste építő, vért s szívet épító balzsamerejű táplálék is. Élet vize, az örök fiatalságé. Szeresd a bort, az egyetlen italt, mely méltó lett arra, hogy a Megváltó vérévé változtassák, a bor ezáltal üdvösséged letéteményese. (…) Ha meg akarod ismerni önmagadat, bonts ki egy palack fénnyel teli, illatát pazarló, zamatéval ingerkedő, őszinteségével megnyugtató óbort, izlelgesd cseppenként fűszerességét és társalogj vele. Mint varázstükörben, ráismersz majd önmagadra, arra a lényre, aki talán magad előtt is titkolt volt. Ha az Isten minket a saját képére teremtett, mi a bort a sajátunkéhoz igazítottuk, és általa leszünk valamelyest tökéletesebbek. Szeresd a bort, Isten ajándékét, e szent italt, az éden termékét, az eredendő bűntől menteset, az egyetlen szert, mely a paradicsom varázsából már itt a földön is némi ízelítőt ad.”Kiss Zoltán a Zichy Ferenc Borbarátok Körének tagja bemutatja a fogadáson megjelent borvidékeket, és azok képviselőit: a Kunsági borvidék Frittmann borászatát, Szerémség-Délvidékről Maurer Oszkárt, az egri borvidékről Kaló Imre borászatát, a Felvidékről Bott Frigyest, a kárpátaljai Beregvidék borászatot, a ménesi Balla Gézát és Küküllőmentéről Seprődi Józsefet. A hovatalos program után a legnagyobb sikert a kiállító borászok alkották, a megjelentek sorra kóstolták meg a finomabbnál finomabb borokat.

 

Pap István