A boldogság bennünk van

A boldogság bennünk van
2013-ban, az Ábel kiadó gondozásában jelent meg Dániel Károly Egy szál tulipán című könyve, amelyet a szerző jelenlétében a Sapientia EMTE Óváry- termében mutattak be.

A neves kolozsvári gyermekorvos, közíró az életről, a szerelemről, a szenvedésről, a boldogság-keresésről, a bűnhődésről ír. A filozófiai eszmefuttatásának alapját az orvosi gyakorlatból származó következtetései, az életre vonatkozó szemlélete, a rendkívüli műveltsége képezi. Maga a szerző jegyzi meg. „Kikről írok oldalakon át? Barátokról, a lelki támaszaimról, a nagy egyéniségekről, akik segítsége nélkül az életem, a sorsom, végzetem másként alakult volna…” Elmondja, mit jelent számára az írás. „Egy életen át- orvosi működésem során hallgattam mások panaszait. Egész lényemmel igyekeztem mellé állni a szenvedőnek, és együtt fájni vele…Mikor viszont a saját fájdalmamat kiáltottam , szinte, suttogva azt kérdezték: magának nem fáj?” Rájött, hogy az írás lehetőséget jelent, hogy a palackba zárt üzenetét a közöny tengerébe dobhassa. „Most, hogy felfedeztem a nagy titkot, most társra kell találnom, akivel megosszam örömömet. Mert búsulni lehet egyedül, de örülni nem.” Hiszi azt, hogy az írás, az írása megpendít valamilyen érzelmet az olvasóban.

A négy fejezetből álló könyv illusztrációi képi formában érzékeltetik a szövegek lényegét. A borítóterv és az illusztrációk Negulescu György munkái.

Az egyperces portrévázlatok nagy barátaimról-című fejezetben érdekes személyiség ábrázolásra figyelhetünk.

Érzékeny lélekábrázolása élet közelbe hozza a művészt, az írót, a költőt.

A könyv két fejezetében is találtam nagyon fontos gondolatot, amely hűen fejezi ki a ma erdélyi emberének lelki világát. A Hahota című írásában egy manchesteri iskola gazdasági igazgatójának kolozsvári, illetve a Báthory- Líceumban, az országban tett látogatásáról ír. Stuart derűs, vidám egyén, aki a kritikusabb helyzetben sem felejti a nevetést. A szerző rájött arra, hogy mi elfelejtettünk nevetni. „Ritkán mosolyognak, olykor még kuncognak is vagy nevetgélnek. De teli tüdőből nevetni, mint Mikszáth nemzetes uraimék, arról leszoktunk.”

Tanuljunk boldogságot-című fejezetben, felveti a kérdést: Honnan? Kitől? Önmagunktól! Harcolni kell a boldogságért.

„…meg kell tanulnunk óvni magunkban azt a parányi részecskét, amely a jóra, a szépre és az igazra vágyik, mert a boldogság bennünk van- vagy sehol.”

Hangulatos könyvbemutató

Szilágyi Júlia irodalomkritikus, író Egy szál tulipán című könyv méltatását Mureşan Judit tolmácsolta. Jellemző – írja Szilágyi Júlia- a szerző a saját születésnapján az olvasót egy szép, könyvvel ajándékozza meg. Befogad, értelmez a világról szóló eseményeket, átélt élményeit megosztja az olvasóival. Humor, bölcsesség, szeretet érzése érződik a könyv olvasása során. Mindezek segítenek az örömöt átélni, a szenvedést, a megpróbáltatást elviselhetővé tenni.

A könyvbemutató derűs hangulatát a szerző rövid megjegyzései színesebbé tették. Hatházi András, a Kolozsvári Magyar Színház művésze részleteket olvasott fel a könyvből.

Az Ab ovo című írást Hatházi Rebeka olvasta fel, a szerző közbeszólt, kommentálta saját szövegét, a generációk közti nézetkülönbség érződött.

Számomra könyv olvasása nagy élményt jelentett, mondhatnám megérintett. Egyetértek a szerző következő megfogalmazásával: „Próbáld, kedves ismeretlen barátom, előítéletektől mentesen meghallgatni valamelyik írásomat. Meghallgatni, és nem csak elolvasni.”

Csomafáy Ferenc