“A bölcs ember mindig Isten felé menetel”

Bogdán István és Selymes József az oltárnál
Bogdán István és Selymes József az oltárnál
Pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából hálaadó szentmisén köszöntötték vasárnap délben Érmihályfalván Bogdán István plébánost. Az ezüstmise szónoka Selymes József volt.

Az érmihályfalvi római katolikus egyházközség négy vasárnapon át tartott ünnepség-sorozaton van túl: előbb elsőáldozás volt, amit a Szent Antal tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepe követett, majd Böcskei László püspök 77 fiatalnak és 3 felnőttnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Az elmúlt vasárnap pedig Bogdán István plébánost köszöntötték pappá szentelésének 25. évfordulóján. Az ezüstmise szónoka Selymes József volt, akivel a plébános nagyjából egy időben volt “kispap”, aztán jó barátságban maradtak, és most éppen jól alakult, hogy Selymes József olaszországi szolgálata közben itthon tartózkodik és elfogadhatta Bogdán István meghívását. A szónok szentbeszédét a hálaadás fogalma köré szőtte, kiindulva abból, hogy az ezüstmisén hálát adunk az ünnepeltért, azért, hogy a lelkészi hivatást választotta és ki is tart mellette, miközben “a jóléti társadalom egyre inkább megöli a hitet”.

Verses összeállítás

Meg kell tanulnunk hálát adni annak, akinek egyetlen szavába kerül a teremtés és a halál, a feltámadás és a gyógyulás, fogalmazott Selymes József, hozzátéve: a bölcs ember mindig Isten felé halad, a bűnben élő ember ellenben nem is képes a hálaadásra. A szentmise befejező részében Bokor János kántor-hitoktató vezetésével az egyházközség fiataljai köszöntötték a plébánost verses összeállítással, a kerek évfordulóra a Szűz Mária szobor elő fehér szegfűből kirakott 25-ös szám is emlékeztetett. A mise végén a plébános megköszönte az ajándékokat és a köszöntést, a távozókat pedig szeretetvendégség várta a templom előtt.

Rencz Csaba